Thomas Sibret

E-mail
thomas.sibret@ugent.be
Telefoon
0491 74 76 21
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
0491 74 76 21
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.