10 jaar DO!: de UGent van pionier tot sleutelrol in student-ondernemerschap

(23-10-2020) In 2010 wilde professor Koen De Bosschere UGent-student-ondernemerschap stimuleren. Vandaag vormt DO! het expertisecentrum voor student- en PhD-ondernemerschap, en speelt een belangrijke rol voor jonge ondernemers in Gent, Kortrijk en Vlaanderen.

“Ondernemerschap stimuleren onder onze (doctoraats)studenten zal uiterst belangrijk zijn om de economie na de coronacrisis erbovenop te helpen. Als geëngageerde en open minded onderwijs- en onderzoeksinstelling moeten en zullen wij het voortouw hierin blijven nemen. De rol van DO! hierin zal de komende 10 jaar nog belangrijker zijn dan ze de afgelopen 10 jaar onmiskenbaar al is geweest.” (Rector Rik Van de Walle)

Van één pionier in 2010...

Het begon allemaal in september 2010, toen professor Koen De Bosschere een eerste aanzet gaf voor een ondernemerschapswerking binnen de UGent.

De doelstellingen? Studenten stimuleren om ondernemerschap te ontdekken, en hen de kansen geven om te experimenteren. Veel studenten hebben nog de tijd om te ontdekken of ondernemen iets is dat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. En bovenal: studenten hebben nog de nodige vrijheid om risico's te nemen (en misschien zelfs te falen) zonder al te veel druk om direct veel winst te maken. 

Professor De Bosschere zocht en vond steun bij het facultair en centraal bestuur, wat leidde tot verschillende realisaties in de daaropvolgende jaren:

 • in oktober 2010 werden de stappen gezet om ondernemerschap binnen de UGent een officiële plaats te geven: Durf Ondernemen!
 • in 2011-2012 werd het bijzonder statuut student-ondernemer officieel ingevoerd.
 • in de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en Economie en Bedrijfskunde werd vanaf 2012 een keuzepakket rond ondernemerschap aangeboden (de 'leerlijn ondernemen')
 • in 2013 startte Steve Stevens als eerste UGent-medewerker die zich samen met professor De Bosschere specifiek zou richten op de verdere uitbouw van 'Durf Ondernemen!'

In deze jaren was de UGent de eerste Belgische universiteit die zich zo sterk engageerde om student-ondernemerschap kansen te geven.

...tot een team en sleutelspeler op Gents en Vlaams niveau in 2020

DO! is het expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan UGent. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor alle UGent'ers die denken aan ondernemen en vormen een springplank naar verdere begeleiding bij aansluitende diensten en programma's. Het doel van Durf Ondernemen is om alle studenten en researchers correct te informeren over de voor- en de nadelen van een carrière als ondernemer, om hen zoveel mogelijk ondernemende competenties te laten verwerven, en om de officiële student-ondernemers optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming. (Missieverklaring DO!)

Anno 2020 neemt de UGent nog steeds een sleutelrol op in het stimuleren en engageren van student-ondernemerschap, maar dat beperkt zich al lang niet meer tot 2 faculteiten, 1 medewerker en enkele tientallen studenten...

Durf Ondernemen werd DO!: een team van intussen 6 medewerkers, naast professor De Bosschere.

 • Student-ondernemerschap is mogelijk en wordt gestimuleerd in alle faculteiten, en studenten kunnen 5 universiteitsbrede keuzevakken opnemen binnen de DO!-leerlijn, alsook bieden verschillende masteropleidingen nog specifieke ondernemende keuzevakken aan.
 • Sinds 2018 kunnen ook doctoraatsstudenten bij DO! terecht.
“Doctoraatstudenten zijn uitzonderlijke talentvol. Als we hen kunnen laten ondernemen, zal dit op termijn een impact hebben op heel Vlaanderen” (professor Koen De Bosschere, oprichter en academisch coördinator DO!)
 • Ook veel internationale (doctoraats)studenten vinden intussen hun weg.
 • De UGent-aanpak vormde de inspiratie, en is mede de motor, voor initiatieven binnen andere onderwijsinstellingen in Gent, Kortrijk en Vlaanderen, maar vooral in de uitbouw van stadsinitiatieven voor jong ondernemerschap. De samen- en wisselwerking met Gentrepreneur en Start at K is dan ook zeer intens.
 • Het bijzonder statuut student-ondernemer is intussen op Vlaams niveau ingeburgerd, alsook werd het fiscaal statuut student-zelfstandige gerealiseerd. Professor De Bosschere blijft ijveren voor een nog uitgebreidere inbedding van ondernemerschap bij de studies. De meest recente stap is het toevoegen van 'ondernemend handelen' als kerncompetentie binnen de bacheloropleidingen in Vlaanderen.

Het aangeboden pakket is sterk uitgebreid:

 • Advies en coaching aan (doctoraats)studenten die ondernemerschap willen ontdekken en/of een onderneming willen opstarten
 • Een uitgebreide onderwijstak met de DO!-leerlijn
 • Werkveld en studenten samenbrengen, bijvoorbeeld door middel van een oproep naar het werkveld om uitdagingen aan te reiken waar studenten mee aan de slag kunnen in hun studietraject.
 • Het opzetten van diverse ondernemerstrajecten
  • Expedition DO!: een pre-acceleratietraject voor studenten en jonge onderzoekers
  • Science To Business (S2B) voor doctoraatsstudenten
  • H-Impact: innovatie en -ondernemersprogramma in de gezondheidssector

Honderden (doctoraats)studenten per jaar: op naar nog meer en beter

In 2019-2020 vroegen 137 UGent-studenten het bijzonder statuut student-ondernemer aan, werden er 420 studenten tijdens meer dan 600 sessies gecoacht, en lieten 37 doctoraatsstudenten zich door DO! begeleiden. Naar bijna jaarlijkse gewoonte sneuvelden hiermee de vorige jaarrecords.

Bovendien volgden meer dan 5.000 studenten sinds 2012 al een van de aangeboden keuzevakken binnen de leerlijn DO!

En of er succesverhalen zijn? Te veel om op te sommen... Start misschien met het verhaal van Dripl, de onderneming die 'de Frisdrankautomaat 2.0' op de markt brengt. Zij zijn de winnaars van het recent afgelopen Expedition DO!-traject, en wonnen eerder dit jaar ook al de Gentrepreneur-award voor 'Duurzame Duizendpoot'.

Sinds 2010 reikt Gentrepreneur jaarlijks de prijs voor de Gentse student-ondernemer van het jaar uit. Dit jaar werd Tibo Ceulers van Pic@Media, student Politieke en Sociale Wetenschappen, gelauwerd, en daarmee was hij de 6e UGent-student die deze prijs in de wacht sleepte:

 • Sarah Parent - Zikini - Gentrepreneur Student-Ondernemer 2014
 • Maxime Sergeant - Bakkersonline - Gentrepreneur Student-Ondernemer 2015
 • Laura Verhulst - Madam Bakster - Gentrepreneur Student-Ondernemer 2016
 • Ellen Bruyninckx - Inrol (en nu huidig: Ergopraktijk.be) - Gentrepreneur Student-Ondernemer 2017
 • Tibbe Verschaffel - Planet B - Gentrepreneur Student-Ondernemer 2019
 • Tibo Ceulers – Pic@Media – Gentrepreneur Student-Ondernemer 2020

Ook vanop UGent Campus Kortrijk werden al mooie ondernemingen gestart. Marie Van den Broeck werd in 2017 UNIZO-student-ondernemer van het jaar, en noteerde recent met haar bedrijf My Add On een eerste overname.

Meer weten?