Solidariteitsactie '1000 X 1000'

(model of corona virus causing COVID-19;  source: https://www.newscientist.com) (vergrote weergave)

(model of corona virus causing COVID-19; source: https://www.newscientist.com)

(11-09-2020) Word jij een van de 1000 academici die de Koning Boudewijnstichting de kaap van 1 miljoen voor kansarme gezinnen getroffen door covid-19 helpt bereiken?

De impact van de Covid-19-crisis op de samenleving is ongelijk verdeeld. Op dit ogenblik slaat het virus harder toe in wijken met een minder sterk sociaal-economisch profiel die dikwijls dichtbevolkte zijn. De gevolgen van de lockdown troffen niet iedereen op dezelfde, harde manier. Mensen met een lage scholing zijn het zwaarst getroffen: door werkloosheid, door minder gunstige woonomstandigheden, door onzekerheid. Hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer (maar zeker niet uitsluitend) door een beperkte toegang tot e-learning.

Onder de noemer '1000 x 1000' is een solidariteitsactie gestart waarbij meer dan 180 professoren van de Vlaamse universiteiten samen 1 miljoen euro willen inzamelen voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen.

De ingezamelde fondsen zullen via de Koning Boudewijnstichting geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. 

Hoe doneren?

De solidariteitsactie steunen kan door de oproep mee te ondertekenen en door een gift te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting (vermeld de gestructureerde mededeling ***125/0028/00058***). 

De actie mikt op 1000 collega’s die in de mogelijkheid zijn 1000 euro bij te dragen, maar uiteraard zijn alle giften uit alle geledingen van de universitaire wereld van harte welkom. Giften blijven anoniem en komen in aanmerking voor fiscale mindering. Je kan de oproep ook publiek onderschrijven door je naam toe te voegen via www.1000x1000.be.