UGent rondt kaap van 2.000 uitgaande uitwisselingen

(11-10-2019) Afgelopen academiejaar werden 2.052 uitgaande uitwisselingsstudenten geregistreerd, een mijlpaal in de internationaliseringsambities van de UGent.

De UGent rondt voor het eerst de kaap van 2.000 uitgaande uitwisselingsstudenten en zet daarmee een belangrijk stap in haar ambitie om het curriculum van haar studenten te internationaliseren, onder andere door diverse vormen van studentenmobiltieit te ondersteunen.

Een groeiende trend in uitgaande uitwisselingen zet zich jaar na jaar door. Naast de klassieke mobiliteit binnen de EU (vooral via het bekende Erasmus+ programma), neemt ook het aantal uitwisselingen buiten Europa toe, in academiejaar 2018-2019 goed voor ongeveer 30% van alle uitwisselingen.

Inkomende mobiliteit stabiliseert de laatste twee academiejaren en is goed voor ongeveer 1.500 mobiliteiten.

“Toen het Erasmus-programma dertig jaar geleden van wal stak, was de UGent al aan boord. In het eerste jaar ging het maar om een handvol studenten, maar toen al wisten we: deze boot mogen we niet missen. Inmiddels hebben we de kaap van 2.000 uitgaande uitwisselingsstudenten per jaar gerond. Aan de UGent zijn we absoluut overtuigd van het belang van internationale en interculturele competenties – voor álle studenten. Daarom blijven we inzetten op een uitbreiding van ons aanbod voor internationale samenwerking en mobiliteit.” (rector Rik Van de Walle)

Aantal uitwisselingsstudenten

 

De uitgaande uitwisselingsstudenten studeerden, liepen stage of deden onderzoek in het kader van hun masterproef in 94 landen. De nummer 1 uitwisselingsbestemming is Nederland. Dat heel wat studenten Diergeneeskunde een kortdurende stage lopen in dierenartsenpraktijken bij onze Noorderburen biedt deels een verklaring voor de populariteit van Nederland als uitwisselingsbestemming. Buiten Europa zijn de populairste bestemmingen de Verenigde Staten, Kenia en China.

Populairste landen uitgaande uitwisseling

De belangrijkste financieringsbron voor uitwsselingen van UGent’ers blijft het Erasmus+ programma. Maar ook heel wat studenten financieren hun mobiliteit zelf: voornamelijk kortdurende mobiliteit in het kader van (klinische)stage of onderzoek. Iets meer dan de helft van deze mobiliteit vindt plaats in de EU. De meeste studenten kiezen voor een klassieke uitwisseling waarin zij cursussen volgen bij een buitenlandse partnerinstelling. Daarnaast steken meer en meer studenten de grens over voor (klinische) stage en onderzoek.

Inkomende uitwisselingsstudenten komen uit 70 landen. Studenten uit Italië en Spanje vormen de grootste groep.  

populairste inkomend.png

*Binnen België is uitwisseling mogelijk tussen de Vlaamse en de Waalse gemeenschap in het kader van het Erasmus Belgica programma

De administratieve, inhoudelijke en persoonlijke begeleiding van meer dan 3.500 uitwisselingsstudenten is de verdienste van heel wat medewerkers internationalisering, uitwisselingscoördinatoren, stagebegeleiders en anderen aan faculteit en diverse diensten binnen de centrale administratie. Het International Support Team van de afdeling Internationalisering neemt hierbij het voortouw.

Onder meer om deze begeleiding nog verder te optimaliseren vindt op maandag 21 oktober de derde UGent Internationaliseringsdag plaats met een specifieke focus op de rol van ATP-medewerkers in internationalisering aan de UGent.