5 tips over hoe omgaan met spanningen en conflicten op het werk

(25-06-2020) Conflicten moeten constructief aangepakt worden. Met het oog op de heropstart van on campus werken geven we je hiervoor graag een aantal tips.

De voorbije maanden waren uitdagend. Covid-19 heeft van telewerken de norm gemaakt en dat werd door alle medewerkers heel verschillend ervaren. Je kinderen mochten niet naar school, je partner nam te veel plaats in op het gedeelde bureau of misschien voelde je je net eenzaam omdat je de hele tijd alleen thuis was. De enige constante voor veel mensen was de bijkomende stress en die vindt gemakkelijk een uitlaatklep bij collega’s.

Trustpunt wil jullie op het hart drukken dat spanningen en conflicten normaal zijn in een werksituatie, en dat is niet anders tijdens uitzonderlijke omstandigheden zoals corona. Belangrijk is dat we er rekening mee houden dat spanningen meestal niet toenemen omdat de samenwerkingsrelatie verslechtert maar eerder omdat personen zelf door omstandigheden meer gespannen lopen.

Maar ongeacht de oorzaak van de spanning, moet het hoofddevies altijd zijn: blijf niet bij de pakken zitten en onderneem actie! Conflicten worden niet opgelost door ze te negeren maar door erover te praten. Met de oog op de heropstart geven we je dus graag 5 tips mee.

HOE OMGAAN MET SPANNING EN CONFLICTEN?
  • Luister! Stimuleer spreken en luister écht naar elkaar.

Vraag de persoon bij wie je spanning voelt wat er volgens hem/haar misgaat, ook indien je zelf denkt te weten hoe de situatie eigenlijk in elkaar zit. Luisteren naar de tegenpartij is moeilijk als er spanning is. De neiging om na te denken over wat we zelf willen zeggen en hoe we ons kunnen verdedigen zal altijd primeren over je vermogen om jezelf in de plaats te stellen van je gesprekspartner. Daarom is het belangrijk om wat je hoort voor jezelf samen te vatten en daarna door te vragen. Gebruik daarbij open vragen. Vb. wat is jouw idee van de situatie, wat is voor jou het belangrijkst in deze situatie?

  • Controleer of je de dingen goed begrepen hebt zodat je misverstanden vermijdt (Bv. “klopt het dat…”; “Bedoel je dat…”).

We nemen vaak aan dat we de gevoelens en intenties van de ander wel begrijpen; en we handelen daar ook naar. Maar die aannames zijn vaak verkeerd! We zijn vaak ook enkel ontvankelijk voor informatie die onze bestaande overtuigingen ondersteunt, wat onze foutieve aannames enkel bevestigt. Test dus je aannames. Stap ervan af als ze verkeerd blijken te zijn. Een geheugensteuntje hierbij is ‘NIVEA’: Niet Invullen Voor Een Ander

  • Herken en erken emoties en benoem ze naar de andere persoon.

Probeer je emoties te accepteren en hun oorzaken te achterhalen. Stel jezelf de vraag “waarom voel ik me zo? Waar heb ik behoefte aan?” Wees open over hoe je je voelt naar de andere zodat hij of zij beter begrijpt wat er in je omgaat.

  • Erken zowel je eigen aandeel als het aandeel van de ander

Vb. “Ik kan me voorstellen dat de dingen die ik gezegd/gedaan heb op deze manier bij jou binnenkomen.”; “Ik kan me voorstellen dat mijn chaotische stijl lastig is voor je”; “Ik wil starten met me te excuseren mocht dit zo zijn”. Dit is niet eenvoudig, maar wél zeer belangrijk aangezien het de-escalerend werkt! Als je op tafel legt wat langs beide kanten heeft bijgedragen tot het conflict, kom je gemakkelijker tot een oplossing.

  • Als je het gevoel hebt dat jullie er samen niet uit geraken, kan je altijd de hulp inroepen van een derde neutrale partij.

De vertrouwenspersonen bij Trustpunt kunnen medewerkers die conflicten ervaren op een professionele en discrete manier helpen. Erkennen van het probleem en hulp vragen  is de eerste stap. Conflicten zijn nu eenmaal onvermijdelijk waar mensen samenwerken maar kunnen eveneens een motor zijn van positieve veranderingen.