Opsporen verschil tussen wat je zelf denkt en wat anderen denken belangrijker dan gedacht

(02-09-2020) UGent onderzoek toont aan dat het brein van mensen met autisme het moeilijk heeft met het opsporen van verschillen tussen eigen en andermans gedachten

Het opsporen van de mate waarin andere mensen anders denken dan jezelf, blijkt relevanter te zijn voor ons sociaal begrip dan het begrijpen van iemand anders’ zijn gedachten op zich. Tot deze conclusie kwamen neurowetenschappers aan de UGent en de University of New South Wales (Sydney). Via een systematisch overzicht en kritische analyse van meer dan vijftig neurologische beeldvormingsstudies, ontdekten ze dat één van de belangrijkste hersengebieden die we gebruiken om anderen te begrijpen actief is in het opsporen van verschillen tussen wat je zelf denkt en wat anderen denken. In het verleden werd aangenomen dat het vooral actief is bij het nagaan van wat anderen denken. Ze noemen hun nieuwe theorie over menselijke sociale cognitie 'relational mentalizing'.

Autisme

Het hersengebied dat volgens de onderzoekers instaat voor het opsporen van verschillen tussen wat je zelf denkt en wat anderen denken, de temporopariëtale junctie, is vaak minder actief bij mensen op het autismespectrum. Een herinterpretatie van data uit 35 jaar onderzoek suggereerde bijkomend dat deze mensen waarschijnlijk geen moeilijkheden ondervinden om de inhoud van andermans gedachten af te leiden (‘Theory of Mind’). Dit betekent dat, in tegenstelling tot wat wordt aangenomen in huidige theorieën over autisme, mensen met autisme wel in staat zouden zijn om te begrijpen wat andere mensen denken. Ze zouden het hierna echter moeilijker hebben met het verwerken van de mate waarin anderen verschillend denken van henzelf.

Weg met de Theory of Mind?

De nieuwe theorie heeft belangrijke gevolgen voor onze kennis over complexe sociale interacties zoals leugendetectie, morele oordelen, en het begrijpen van sarcasme en humor. 'Theory of Mind' heeft enorm veel onderzoeksdomeinen beïnvloed. Indien 'Theory of Mind' minder belangrijk is dan we dachten, brengt de  'relational mentalizing' theorie veel nieuwe onderzoeksvragen voort. 

  • Het artikel werd vandaag gepubliceerd in ‘Psychological Bulletin’, één van de meest prominente tijdschriften uit de psychologische wetenschappen. 

Contact

  • Eliane Deschrijver. Eliane woont momenteel in Sydney en is niet bereikbaar via haar UGent telefoonnummer, maar wel eliane.deschrijver@ugent.be, of bellen op +61 456 62 20 77, of bellen/texten via whatsapp +32 499 28 13 15, dit tot 16u Belgische tijd.