Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: eerste leiding gaat in de grond

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie van landbouwgrond: eerste leiding gaat in de grond in Ardooie (30 mei 2018) (vergrote weergave)

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie van landbouwgrond: eerste leiding gaat in de grond in Ardooie (30 mei 2018)

(30-05-2018) In Ardooie is de aanleg gestart van een netwerk dat gezuiverd afvalwater van een groenteverwerkend bedrijf zal verdelen over 500 ha landbouwgrond. Deze samenwerking tussen de landbouw en de industrie is uniek, en o.m. de UGent wil erop verderbouwen.

In Ardooie is de eerste leiding gelegd van een ondergronds netwerk van 25 kilometer lang. Het netwerk zal gezuiverd afvalwater van het groentenverwerkend bedrijf Ardo verdelen over 500 hectare landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving. Flanders' FOOD, Howest, Inagro, de Universiteit Gent, VITO  en Vlakwa willen voortbouwen op dit succesproject en plannen om ketenoverschrijdende projecten voor de agrovoedingssector te realiseren. Deze krachtenbundeling moet de Vlaamse agrovoedingssector verder sterken in zijn innovatieve en competitieve groei.

47 landbouwers irrigeren vanaf augustus 2018 met gezuiverd afvalwater

Het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkende bedrijf Ardo zal vanaf augustus 2018 gestockeerd worden in een bufferbekken van 150.000 m³. Via het naburige pomphuis wordt het water in de ondergrondse leidingen gepompt. Het netwerk beslaat 500 hectare landbouwgrond verspreid en telt 150 afnamepunten. Ter hoogte van ieder afnamepunt staat het water onder een druk van minimaal 8 bar, waardoor landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten aansluiten om te kunnen starten met irrigeren.

Aannemers zijn momenteel druk in de weer met de aanleg van het bufferbekken en de bouw van het pomphuis. Op 4 juni starten de graafwerken voor het leidingnetwerk. Dit netwerk wordt in 2 fasen gerealiseerd: 11 km leidingen in 2018 en 14 km leidingen in 2019 .

Om deze mijlpaal in het project te vieren, legden Bart Naeyaert (West-Vlaams gedeputeerde voor landbouw en integraal waterbeleid), Karlos Callens (burgemeester Ardooie), Mia Demeulemeester (afgevaardigd bestuurder Inagro vzw), Marc Vandeputte (voorzitter INERO CVBA) en Jan Haspeslagh (managing director Ardo) op woensdag 30 mei 2018 samen de eerste leiding in de grond.

Financiering

Deze infrastructuurwerken worden gerealiseerd binnen het F2AGRI* project, dat gefinancierd wordt binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dat is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu
Ardo bekostigt het bufferbekken en INERO CVBA financiert het pomphuis en het leidingnetwerk. Daarnaast geniet het project Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun via respectievelijk het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, het departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen.

Gezamenlijke investering in de agrovoedingssector

Dit project is ongetwijfeld uniek in Vlaanderen: 47 landbouwers verenigden zich in de coöperatie INERO CVBA en werken samen met de verwerkende industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. Dergelijke projecten zullen steeds belangrijker worden om de agrovoedingssector te wapenen tegen waterproblemen.
Daarom beslisten Flanders' FOOD, Howest, Inagro, de Universiteit Gent, VITO en Vlakwa om samen in te zetten op projecten voor de agrovoedingssector. De aanpak is gericht op de ontwikkeling en demonstratie van innovaties inzake software, monitoring, watertechnologie, sensoren, data-analyse, voedingsverwerkingstechnologie, energiemanagement en automatisatie binnen het domein van landbouw en voeding. Door innovatie te stimuleren kan deze belangrijke industrietak blijvend een economische meerwaarde realiseren. En met succes: sinds de krachtenbundeling werden reeds 3 projecten goedgekeurd rond duurzaam watergebruik.

Info

Prof. Imca Sampers
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
T 056 24 12 59