Hoe ervaar jij het gebruik van videoconferencing ter vervanging van face-to-face meetings?

(17-04-2020) De overgang van face-to-face meetings naar videoconferencing was voor velen een plots en gedwongen feit. De vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB) onderzoekt samen met partnerinstellingen de impact binnen academische instellingen.

Bijeenkomsten en vergaderingen vormen de kern van alle samenlevingen en onze organisaties worden tegenwoordig vooral gekenmerkt door een vergadercultuur. Ze zijn een noodzaak geworden bij het uitvoeren van onze professionele activiteiten en we brengen dan ook veel tijd door in vergaderingen. Sinds het begin van de afzonderingsmaatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de gezondheidscrisis van COVID-19, werken mensen - met jobs die dat toelaten - nu op basis van 100% telewerk.

Onze vele persoonlijke ontmoetingen zijn snel en plots verhuisd naar de virtuele wereld. De snelle toename van online vergaderingen is de motivator van deze studie, die zich richt op uw huidige vergaderpraktijken en alle personeelsleden van academische instellingen als doelpubliek kent.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en volledige anonimiteit bij het verwerken van de gegevens is gegarandeerd.

Neem deel

De inzichten kunnen helpen om online meetings effectiever te maken en lessen te trekken voor een toekomst waarin online contact een plausibele optie is, zonder dat het dan nog langer een opgelegd feit is.