Belgische studie naar gebruik van reumamedicatie in de strijd tegen COVID-19-infectie

(06-04-2020) Vandaag start in 9 Belgische centra een studie die nagaat of reumamedicatie een overmatige ontstekingsreactie bij een COVID-19-infectie kan afremmen en zo longschade kan beperken.

Cytokinenstorm

Bij ongeveer 20% van de COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden, ontstaat ernstige longschade. De patiënt kan daarbij onvoldoende zuurstof opnemen in het bloed en er treden verschijnselen van kortademigheid en verwardheid op. In de long speelt zich op dat moment een overdreven reactie van het
afweersysteem af die leidt tot ontsteking en longschade. Die ontsteking wordt in gang gezet door cytokinen (ontstekingsstoffen, die ook bij patiënten met reuma en jicht een belangrijke rol spelen).

'Onderzoek uit China en Italië toont aan dat cytokinen verhoogd aanwezig zijn bij mensen die beademd worden op intensieve zorgen,' zegt prof. dr. Bart Lambrecht, longarts aan het UZ Gent, onderzoeksdirecteur ontstekingsziekten van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en coördinator van de studie. 'Soms zijn die cytokinen zo hoog aanwezig dat we zelfs spreken van een 'cytokinestorm'.

Reumamedicatie

De nieuwe behandeling is erop gericht om met reumamedicatie de overmatige ontstekingsreactie en verdere longschade af te remmen.

'We hopen dat we patiënten kunnen behoeden van een opname op de afdeling Intensieve zorg door de anti-cytokinetherapie vroeg op te starten,' zegt prof. Lambrecht.

In de studie zullen 342 patiënten met ernstige COVID-19-infectie en beginnende cytokinestorm behandeld worden met de geneesmiddelen anakinra (Kineret®, een remmer van interleukine-1), tocilizumab (Roactemra®, een remmer van interleukine-6 receptor), of siltuximab (Sylvant®, een remmer van interleukine-6). De medicijnen worden normaal gezien enkel bij de behandeling van ernstige reuma terugbetaald.
Een groep controlepatiënten (1/5 van de deelnemers aan de studie) zal enkel de huidige standaardbehandeling krijgen.

'De studies uit het buitenland tonen aan dat tot 75% van de patiënten met deze ernstige vorm van COVID-19 een gunstig effect vertoont op de reumamedicatie, maar er werd niet vergeleken met standaardbehandeling. We moeten ook uitzoeken welke van de reumamedicatie het best werkt en of combinatietherapie misschien beter is. Momenteel wordt te veel geëxperimenteerd met deze behandeling. We hopen dat onze studie snel uitsluitsel brengt over de werking en mogelijke bijwerking,' aldus prof. Lambrecht.

Belgische studie

De studie werd opgezet door het UZ Gent in samenwerking met het Federaal Kennis Centrum voor Gezondheidszorg. Ze start vandaag in negen centra in België, waaronder de universitaire ziekenhuizen van Gent, Antwerpen, Brussel (UZ Jette, Erasme, Saint-Luc, Sint-Pieters) en Luik, het AZ Sint-Jan in Brugge en
Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.

Razendsnelle opstart

De studie wordt gefinancierd door het KCE, die ook meehielp met het design van de studie.

'Onze klinische onderzoeksteams van het Health Innovation and Research Institute (UZ Gent), de dienst Longziekten (UZ Gent), het Ethisch comité (UZ Gent), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en KCE hebben letterlijk dag en nacht gewerkt om dit zo snel op de rails te krijgen. Iedereen voelde de urgentie aan. Procedures die normaal weken duren, werden nu afgerond binnen 48 uur. De eerste twee patiënten zijn dit weekend al gestart met de medicatie,' zegt prof. Lambrecht.

Het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek zal dankzij steun van het VIB Grand Challenges Programma moleculair onderzoek doen om te zien hoe en bij wie deze behandeling aanslaat, zodat de cytokinestorm beter kan voorkomen worden, ook bij toekomstige infecties.

Info

Prof. Bart Lambrecht
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie