Alle evenementen binnen en op UGent-gebouwen en -terreinen afgelast tot en met 4 juli

(03-04-2020) De evenementen die tot en met 4 juli in gebouwen of op terreinen van de UGent ingepland waren, zullen daar -op een enkele uitzondering na- niet kunnen plaatsvinden.

De UGent reorganiseert dezer dagen haar werking met het oog op het nauwgezet volgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Sinds half maart vinden de onderwijsactiviteiten op afstand plaats, en momenteel bereiden we de examenperiode voor.

Die reorganisatie vraagt zoals verwacht heel wat inspanningen van alle betrokkenen. De UGent focust haar inspanningen op haar kernactiviteiten, en in het bijzonder op het onderwijs. De manier waarop we momenteel onderwijs op afstand aanbieden, vergt verregaande vernieuwingen. Vernieuwingen die we met een zeer grote snelheid doorvoeren, op een nooit eerder geziene schaal. Ook het uittekenen van nieuwe evaluatiesystemen vergt heel wat inspanningen.

We zetten alles op alles om het resterende deel van het semester zo in te richten dat studenten als gevolg van de coronacrisis geen studieduurvertraging oplopen. Dit alles gebeurt op een ogenblik dat ook onze centrale diensten - en dus ook de ondersteuning die zij bij de reorganisaties bieden - door de coronamaatregelen op een andere dan de gebruikelijke manier georganiseerd zijn.

Onze studenten zijn op dit ogenblik onze prioriteit. Die zorg vergt momenteel onze totale capaciteit. We hebben onder meer daarom beslist dat de evenementen die tot en met 4 juli in gebouwen of op terreinen van de UGent ingepland waren, daar niet zullen kunnen plaatsvinden. Het gaat hier om alle activiteiten en initiatieven, met uitzondering van die activiteiten die mogen plaatsvinden volgens de bepalingen op www.ugent.be/coronavirus.

Voor de herinplanning van afgelaste evenementen of het afhandelen van annuleringen kan u contact opnemen via auditoria@ugent.be.