Grootschalige fraude bij online evaluaties: UGent neemt maatregelen

(05-06-2020) Recent werd aan de UGent grootschalige fraude vastgesteld bij een online evaluatie van eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur. De betrokken examencommissie boog zich over de zaak, heeft enkele studenten gehoord en kwam tot een uitspraak.

Uit het onderzoek blijkt dat er in het eerste bachelorjaar burgerlijk ingenieur georganiseerde fraude werd gepleegd bij alle vakken met online evaluaties die plaatsvonden vóór de start van de huidige examenperiode.

Daardoor kan de validiteit van deze zgn. niet-periodegebonden evaluaties niet gegarandeerd worden. De resultaten ervan worden dan ook ongeldig verklaard.

Dat heeft als gevolg dat

  • alle eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur voor één vak waarvoor ze meerdere niet-periodegebonden evaluaties achter de rug hebben, alsnog examen moeten afleggen. Dat gebeurt on campus.
  • voor één vak het geplande online examen wordt vervangen door een on campus examen.
  • voor drie vakken waarbij met de niet-periodegebonden evaluaties een aantal punten behaald konden worden, het gewicht volledig op het (on campus) examen komt te liggen.

Deze grootschalige fraude is voor de UGent een bijzonder betreurenswaardige zaak, mede omdat de frauderende studenten het bedrog zelfs na herhaaldelijke waarschuwingen van de lesgever tijdens de online evaluatie verdergezet hebben.

De UGent heeft de voorbije maanden voor mildheid gepleit, inspelend op de moeilijke omstandigheden waarin studenten leerstof moesten verwerken. De universiteit pleit nog steeds voor mildheid. Een groep studenten die zich misdraagt verandert daar niets aan.

De initiatiefnemers van de fraude krijgen individuele sancties opgelegd. Zij hebben samen met de frauderende studenten heel wat slachtoffers gemaakt: de betrokken lesgevers, de faculteit en bij uitbreiding de hele universiteit, maar vooral hun niet-frauderende medestudenten.

Rik Van de Walle: “Wekenlang pleit ik voor mildheid. Ik heb daar geen spijt van, integendeel zelfs. Studenten die zich volstrekt misdragen zullen mij er niét van overtuigen dat mildheid niet aan de orde is. Maar het is wel wrang te moeten vaststellen dat er studenten zijn die blijkens hun handelen iets anders voorstaan: plat bedrog. Ik hoop dat die studenten zich de komende weken en maanden niet alleen over hun laptops en toetsenborden zullen buigen, maar ook eens in de spiegel zullen kijken en zich de vraag zullen stellen: "Wat is mijn bedoeling eigenlijk, iets leren of de boel belazeren, inclusief mezelf?" We moeten er evenwel blijven van uitgaan dat het overgrote deel van onze studenten wél een minimum aan eergevoel heeft en de boel bijgevolg niét wil belazeren. Ik hoop niet alleen dat dit het geval is; ik geloof ook dat het zo is. Omdat ik geloof in jongeren en weiger dat geloof in hen op te geven.”

De UGent waarschuwt nu al haar lesgevers en geeft concrete tips om extra alert te zijn voor fraude bij online examens.