Huiselijk geweld in België in tijden van corona

(13-04-2020) Coronamaatregelen zoals thuis blijven en afstand houden veroorzaken spanning en stress, wat het risico op agressie kan vergroten. UGent-experten vrezen ook in ons land een toename in huiselijk geweld en een verergering van gezondheidsklachten.

Wordt de coronacrisis ook een huiselijk-geweldcrisis?

Stress en gevoelens van onmacht liggen vaak aan de basis van huiselijk geweld. De coronacrisis en de huidige lockdown versterken dergelijke emoties. In de landen waar doorgedreven social distancing maatregelen werden en worden genomen en thuis blijven verplicht was of is, worden dan ook grote toenames van geweld in gezinnen en tussen partners gemeld.

In China kwam familiaal geweld tijdens de lockdown drie keer meer voor dan ervoor. In Frankrijk is fysiek en seksueel geweld toegenomen met meer dan 35%. Voor België ontbreken officiële cijfers nog, maar experten verwachten een gelijkaardige trend. De UGent wil daarom de omvang van huiselijk geweld en de specifieke knelpunten in de zoektocht naar hulp tijdens de lockdown in kaart brengen.

Experts merken eerste signalen op

Experten vrezen voor de gevolgen die de lockdown met zich mee brengt voor de hulp aan slachtoffers. Onder normale omstandigheden zijn slachtoffers al terughoudend om hulp te zoeken. Vaak ervaren ze  gevoelens van schaamte en schuld en vinden ze het moeilijk om hun verhaal te vertellen. Door een gebrek aan hulp en steun kunnen ernstige gezondheidsklachten ontstaan.

Omwille van de coronamaatregelen is de hulpverlening voor slachtoffers veel moeilijker of helemaal niet meer bereikbaar. Online hulpverlening zoals Tele-Onthaal, Awel, Nupraatikerover en de Chatlijn na seksueel geweld stellen echter een toename vast van oproepen omtrent huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om tijdens de lockdown aangepaste hulpverlening te blijven voorzien. De UGent probeert daarom in beeld te brengen of slachtoffers er tijdens deze crisis in slagen om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Met deze info willen ze politici en zorgverleners informeren zodat ze samen de ontwikkeling van gezondheidsklachten gelinkt aan het ervaren van agressie ook tijdens de lockdown kunnen indijken.

Neem deel aan UGent-onderzoek, help slachtoffers en informeer de overheid

De gevolgen van huiselijk geweld beperken zich niet tot periode van de lockdown, en ze hebben impact op de hele samenleving. Het is van belang om zowel tijdens als na de lockdown zicht te krijgen op de ware omvang van huiselijk geweld. De UGent voert daarom een nationaal bevolkingsonderzoek naar huiselijk geweld uit. Om betrouwbare cijfers te garanderen is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek, ongeacht of zij zelf slachtoffer werden van huiselijk geweld. Want enkel door ook niet-slachtoffers te bevragen, kan de impact van seksueel geweld op de samenleving worden bepaald. Door deel te nemen kunnen alle inwoners van België bijdragen aan het ontwikkelen van aangepaste hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk geweld en duidelijke informatie voor de overheid.

Deelname aan het onderzoek is eenvoudig, duurt hoogstens 15 minuten.

Neem deel

Vragen over huiselijk geweld?

Geweld is in geen enkele situatie te verantwoorden. Aarzel nooit om hulp te vragen. Je kan daarvoor terecht bij verschillende organisaties via telefoon en/of via chat. Alle hulpverlening verloopt anoniem en is gratis.

  • CAW 0800 13 500
  • Tele-Onthaal 106
  • Awel Jongerentelefoon 102
  • Zelfmoordlijn 1813
  • Chatlijn na seksueel geweld: www.seksueelgeweld.be
  • De Zorgcentra Seksueel Geweld blijven open tijdens de lockdown
  • Hulplijn voor vragen over geweld 1712

Info

Prof. Ines Keygnaert

Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

M +32 (0)485 96 14 04

Prof. Christophe Vandeviver

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

M +32 (0)498 62 90 53