UGent organiseert in juni voor de helft van de vakken online examens

(15-04-2020) Voor elke opleiding werden nieuwe examenroosters opgesteld. Alle studenten van de UGent ontvingen hun examenrooster op woensdag 15 april 2020.

Lesgevers aan de UGent maakten zelf én in overleg met de opleidingen de keuze tussen een online evaluatie of on campus examen. Eind vorige maand paste de universiteit al de structuur en organisatie van het academiejaar aan in het kader van de coronamaatregelen. Hieruit volgde de aanpassing van de evaluatie- en examenvormen. Intussen werd duidelijk dat de helft van de vakken aan de UGent in juni online geëvalueerd zal worden.

Online evaluaties

Verschillende online evaluaties zijn mogelijk. Het gaat van online papers over casusbesprekingen tot openboekexamens en mondelinge examens. Online multiple choice evaluaties en groepsgesprekken zijn eveneens een optie. De lesgevers maken, opnieuw in overleg met de opleiding, de meest geschikte keuze.

Momenteel bereidt de UGent volop richtlijnen voor om die online evaluaties voor studenten en lesgevers vlot te laten verlopen en oplossingen te bieden bij mogelijke problemen.

On campus examens

Voor de on campus examens werkt de universiteit aan gedetailleerde veiligheidsprotocollen. Door de vereiste inachtneming van social distancing zullen slechts een beperkt aantal studenten per examenlokaal toegelaten worden. Dit principe geldt bovendien voor alle aspecten van het examen, dus ook voor de toegang tot de lokalen, het plaats nemen, het examen verlaten, het afgeven van examenkopijen, etc.

Om dit principe te kunnen realiseren maakt de UGent maximaal gebruik van de eigen gebouwen. Examens in juni kunnen dus, naast de traditionele lokalen, bijvoorbeeld ook plaatsvinden in een sportzaal van het GUSB of de resto Kantienberg. Er wordt eveneens extra ruimte gehuurd op Flanders Expo. Voor de studenten is het uiterst belangrijk goed na te kijken waar hun examens precies plaatsvinden.

Evaluatie stages en praktijkvakken

Wat de evaluatie van de stages en practica betreft, zorgden de verschillende faculteiten de voorbije maand voor voldoende alternatieve opdrachten waar dat mogelijk was. Indien een alternatieve opdracht niet haalbaar was, moeten essentiële leerinhouden geïntegreerd worden in een vak van het volgende academiejaar.

Van het verlengen van het academiejaar kan maar in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Dit scenario is enkel aan de orde indien in juni geen enkel examen on campus kan afgelegd worden. Van dit scenario gaat de universiteit vooralsnog niet uit.

Ten slotte plant de UGent een ‘boosterweek’ in mei. Het is de bedoeling dat studenten in die week de laatste knelpunten en vragen kunnen aankaarten bij lesgevers én zich op die manier optimaal op hun evaluaties en examens, online of on campus, kunnen voorbereiden.  

Studenten met specifieke vragen over het examenrooster kunnen terecht bij de opleidingsverantwoordelijken.