Hoe varkens het onderzoek naar het nieuwe coronavirus kunnen helpen

(08-06-2020) Ook op de faculteit Diergeneeskunde doen wetenschappers onderzoek dat kan helpen bij de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Het team van professor Kristien Van Reeth bestudeert er bijvoorbeeld een verwant virus dat varkens infecteert.

Het porcien respiratoir coronavirus (PRCV) bij het varken wordt al jarenlang onderzocht door professor Van Reeth. Hoewel PRCV en SARS-CoV-2 (het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt) enkele structurele verschillen vertonen, vermeerderen beide virussen op eenzelfde manier en veroorzaken ze gelijkaardige longletsels. Ook varkens en mensen vertonen heel wat overeenkomsten, op genetisch, fysiologisch en anatomisch vlak, wat varkens zeer geschikt maakt voor de studie van ziektemechanismen door virussen.

Model voor virusonderzoek

Juist om die redenen kan verder onderzoek naar PRCV-infecties bij varkens een waardevol model zijn voor het COVID-19-onderzoek. Maar wel enkel om bepaalde aspecten van het menselijke coronavirus beter te begrijpen. Omdat de mens niet gevoelig is aan PRCV, en omgekeerd SARS-CoV-2 niet aanslaat bij het varken, is het PRCV varkensmodel niet geschikt voor het uittesten van specifieke anti-SARS-CoV-2-vaccins of -antistoffen.

Het PRCV model leent zicht wel voor het uittesten van symptomatische behandelingen, sommige soorten vaccins, en antivirale geneesmiddelen met een breder spectrum, en zeker om ziektemechanismen van coronavirussen in de  luchtwegen te bestuderen, en hun wisselwerkingen met andere pathogenen en omgevingsfactoren. Dit soort onderzoek is niet alleen waardevol voor het huidige SARS-CoV-2-virus, maar ook voor andere coronavirussen, die misschien de volgende pandemie zullen veroorzaken.

Ziektemechanismen en therapieën

Momenteel is professor Van Reeth op zoek naar financiering om haar onderzoek verder te kunnen zetten. Voor het PRCV ligt haar focus op het ophelderen van de ziektemechanismen van ernstige longontsteking en het uittesten van mogelijke therapieën bij het varken. Daarnaast wil ze andere virussen in varkens en runderen identificeren die mogelijk kunnen worden overgedragen van dieren op mensen, zodat we beter voorbereid zijn wanneer ze later opduiken bij de mens.

Meer info

Kristien Van Reeth, vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie