UGent schrapt resterende huur voor studenten die homes moesten verlaten zolang ze niet opnieuw naar de home kunnen

(06-04-2020) Studenten die een kamer huren in een studentenhome van de Universiteit Gent en hun kamer op vraag van de UGent hebben moeten verlaten, zullen geen huur moeten betalen zolang ze hun kamer niet opnieuw in gebruik mogen nemen.

De huurprijsvermindering van 50% voor de huurmaand april die als voorlopige maatregel was toegekend, wordt omgezet naar een volledige kwijtschelding van de huur.

Studentenhomes Astrid, Boudewijn, Vermeylen en Fabiola met gedeelde keuken- en sanitaire voorzieningen maken het onmogelijk om het door de overheid opgelegde principe van social distancing (als een van de maatregelen om het coronavirus in te dijken) toe te passen. Aan de studenten van de respectievelijke homes vroeg de UGent een paar weken geleden om hun kamer te verlaten. Enkel op die manier kunnen studenten die geen andere thuis hebben of niet naar huis kunnen (omwille van domicilie- of andere individuele redenen) op een veilige manier in de studentenhomes verblijven.

Aan de studenten in de vier homes werd gevraagd om ten laatste op zondag 22 maart te vertrekken. Van zodra het 'social distancing'-principe door de overheid wordt opgegeven of versoepeld, kunnen studenten terugkeren. De universiteit zal de studenten hierover te gepasten tijde informeren.

Om de studenten die vertrokken zijn tegemoet te komen, kende de universiteit als voorlopige maatregel een huurprijsvermindering van 50% toe voor de huurmaand april. Deze voorlopige maatregel wordt nu omgezet naar een definitieve regeling. Studenten die op vraag van de universiteit hun kamer dienden te verlaten, moeten met ingang van 22 maart geen huur meer betalen en dit tot het moment waarop zij opnieuw gebruik kunnen maken van hun kamer.

De universiteit zal de studenten die hun kamer hebben moeten verlaten per e-mail op de hoogte brengen van de manier waarop de huurfacturatie voor hen geregeld zal worden.

 De universiteit wil bovendien het debat voeren over de huur die álle studenten wel of niet dienen te betalen voor hun verblijf in de studentenhomes. Het gaat hierbij over de studenten die een kamer huren en mochten blijven, alsook over de studenten die een studio huren in home Bertha of een flat in home Heymans en eveneens mochten blijven.

Een definitieve beslissing over de huuraanrekening tijdens de coronacrisis neemt de universiteit samen met de studentenvertegenwoordigers in de Sociale Raad, die midden april bijeenkomt.

Meer info

Persdienst UGent

T +32 9 264 82 78
M +32 472 96 82 81