Update corona: zorg voor jezelf en elkaar

(23-04-2020) Wat we momenteel realiseren is een hele krachttoer maar we mogen de mentale belasting ervan niet onderschatten.

Onderstaande boodschap werd op 23 april 2020 naar het personeel van de UGent gestuurd.

Beste collega

In het kader van de coronacrisis werken we aan de UGent al meer dan een maand op afstand. Telewerk opstarten verliep in de meeste gevallen goed tot zeer goed. Maar telewerk volhouden is verre van evident, zeker wanneer het gedurende een lange periode de norm blijft. In een beperkt aantal gevallen kan van de norm worden afgeweken. Die uitzonderingen zijn te vinden op www.ugent.be/coronavirus.

Het is belangrijk om te benadrukken dat we in deze bijzondere tijd moeten streven naar het haalbare, mét respect voor ieders grenzen. Verwachtingen en doelstellingen kunnen niet even hoog liggen als in normale omstandigheden. Daarom vraag ik mildheid bij de beoordeling van mensen en bij de beoordeling van wat ze doen. Ik vraag bovendien ook mild te zijn voor jezelf.

Niet iedereen kan thuis ongestoord en probleemloos werken. Wie bijvoorbeeld niet over de nodige IT-apparatuur beschikt, gaat daarover best in overleg met de leidinggevende, zodat kan worden vastgelegd welke taken wel en welke taken niet haalbaar zijn. Indien er binnen de onderzoeksgroep, vakgroep, facultaire dienst of directie verplaatsbare IT-apparatuur (zoals laptops, schermen, toetsenborden, ...) beschikbaar is die momenteel niet wordt gebruikt, kan die apparatuur – zolang telewerken de norm is – misschien thuis worden gebruikt. Dat laatste kan uiteraard alleen na overleg met en na toestemming van de leidinggevende. Leidinggevenden en de UGent als geheel zijn evenwel niet bij machte om ervoor te zorgen dat iedereen over een ideale telewerkplek beschikt. Ook hier geldt dus: laten we samen het best haalbare nastreven.

Wat we momenteel realiseren is een hele krachttoer maar we mogen de mentale belasting ervan niet onderschatten. Weet dat je steeds terechtkunt bij van Trustpunt. ‘Welzijn op het werk’ blijft meer dan ooit belangrijk.

Iedereen zet zich in om de UGent zo goed mogelijk draaiende te houden. Ik wens jullie daarvoor uitdrukkelijk te danken. Respect voor alles wat jullie doen.

Met vriendelijke groet

Rik Van de Walle
Rector