Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg voor vier jaar aangeduid als 'Collaborating Centre' (WHOCC)

(09-04-2020) De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent voor de volgende vier jaar aangeduid als 'Collaborating Centre' (WHOCC). Emeritus-professor Jan De Maeseneer wordt WHOCC-hoofd.

Een 'Collaborating Centre' helpt de WHO om haar doelstellingen te bereiken. Zo wint de WHO bijvoorbeeld advies van de lokale experten in over allerlei wetenschappelijke en technische materie. Verder kan het Collaborating Centre belast worden met het verzamelen van data. Op basis daarvan kunnen dan rapporten worden opgesteld. Andere mogelijke opdrachten van een WHOCC zijn het ontwerpen van richtlijnen of het organiseren van meetings.

Een vierjarige overeenkomst 2020-2024

Enkel onderzoekseenheden waarmee de WHO al jarenlang een solide, betrouwbare relatie heeft, komen in aanmerking als Collaborating Centre. Mits inachtneming van bepaalde voorwaarden mag de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent nu de naam en het logo van de WHO gebruiken.

De WHO duidt voor de samenwerking ook een WHOCC-hoofd aan, een eer die emeritus-professor Jan De Maeseneer te beurt valt.

De overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie is officieel gestart op 2 april 2020 en duurt tot 2 april 2024, waarna een verlenging ook mogelijk is.