Nieuwe virustest voor huisdieren vertelt meer dan coronatest voor mensen

(08-06-2020) Hoe weet je of je effectief getroffen bent door het coronavirus of eerder door een banale verkoudheid?

Het antwoord op die vraag kan een wereld van verschil maken. Niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. De Gentse professor Hans Nauwynck ontwikkelde een test om te zien met welk virus je huisdier besmet is. Iets wat de huidige coronatesten je voor mensen niet kunnen vertellen.

Coronatesten kunnen enkel aantonen of je al dan niet met COVID-19 besmet bent. Bij een negatief resultaat rijst de vraag uiteraard: wat is het dan wel? Hier biedt de test van professor Nauwynck een antwoord. “Wij kijken naar alle virusdeeltjes. Het hele viroom. Onze test vertelt ons of een dier besmet is met een virus en zegt meteen met welk virus. Je hoeft vooraf niets uit te sluiten. Dat is veel betrouwbaarder.”

Nog niet getest op mensen

Als veterinair viroloog voert professor Nauwynck momenteel nog volop testen uit op dieren, meer specifiek katten. Hij hoopt zijn technologie binnenkort ook op mensen te kunnen toepassen.

“We zijn daarover al in gesprek met het UZ Gent. Het heeft nog wel wat voeten in de aarde om de test aan te passen. De productiestandaarden liggen veel hoger voor gebruik op mensen. Zo moeten die swabs bijvoorbeeld allemaal erg proper blijven in een cleanroom en je moet financiers vinden. Dat neemt al makkelijk een half jaar in beslag.”

Serologische test spoort antilichamen op

Daarnaast werkt professor Nauwynck samen met professoren Bruno Verhasselt en Linos Vandekerckhove aan een serologische test die antistoffen tegen het COVID-19 virus opspoort.

“Wie besmet is geweest, heeft specifieke corona-antistoffen in het bloed. Als je die hebt, ben je immuun. Bij zware symptomen wordt vaak sowieso al een test uitgevoerd, dus van deze personen zijn we zeker dat ze getroffen zijn door SARS-CoV-2. Maar er is ook een grote groep die slechts milde of zelfs helemaal geen symptomen vertoont. En het is juist heel belangrijk om ook hen op de radar te hebben. Zo kunnen we de verspreiding van het Corona-virus opvolgen, en beslissen wie al dan niet uit zijn kot mag komen. Seropositieven krijgen hiervoor de toelating, seronegatieven moeten thuis blijven om niet besmet te worden.” 

Meer info