Wat is de impact van de coronacrisis op vluchtelingen en migranten?

(24-04-2020) De coronacrisis heeft een grote impact op ieder van ons, ook op migranten en vluchtelingen. UGent-onderzoekers brengen in kaart hoe COVID-19 het leven van vluchtelingen en migranten beïnvloedt en hoe zij met die uitdaging omgaan.

Hoe ervaren vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond de impact van de coronacrisis?

COVID-19 en de gerelateerde preventieve maatregelen van sociale en/of fysieke afstand hebben een impact op het welzijn van ons allen. Maar wanneer mensen in een precaire verblijfssituatie zitten, op straat leven of in grote vluchtelingenkampen, maken de coronamaatregelen het leven wellicht nog moeilijker. Een ander obstakel is het vinden van de juiste informatie of de weg naar de gezondheidszorg.

Het ApartTogether-onderzoek informeert regeringen in de hele EU

De UGent wil, in samenwerking met een groot EU-consortium, inzicht krijgen in de impact van COVID-19 en de preventiemaatregelen op het welzijn van migranten en vluchtelingen, met bijzondere aandacht voor asielaanvragers, mensen zonder wettig verblijf en recent aangekomen nieuwkomers. 

De bevraging gebeurt via een online enquête, beschikbaar in 30 talen en wordt verspreid in 10 Europese landen: België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt om politici en hulpverleners in de hele EU te informeren en te ondersteunen om migranten en vluchtelingen - of bepaalde subgroepen - beter te ondersteunen bij het aanpakken van deze wereldwijde gezondheidscrisis, onder meer met betrekking tot toegang tot informatie, toegang tot gezondheidszorg of psychische hulpverlening, niet alleen nu, maar ook in toekomstige crisissen.

Neem deel aan het onderzoek 

Behoor je tot de doelgroep (vluchtelingen, mensen zonder papieren, asielaanvragers, nieuwkomers,…)? Neem deel aan online enquête. Het invullen duurt 20 minuten.

Vul de vragenlijst in

Help de survey te verspreiden

Werk je met de doelgroep? Ken je organisaties, medewerkers of vrijwilligers die werken met deze doelgroepen? Verspreid dan de oproep, beschikbaar in 30 talen.  

Meer info

Prof. Ilse Derluyn
Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

M +32 (0) 472 92 04 09

Website ApartTogether-onderzoek