Een op de zes autokopers stelt aankoop uit door onduidelijke fiscaliteit

(20-06-2019) Een op de zes potentiële autokopers stelt de aankoop uit door de onduidelijkheid die momenteel bestaat over taksen en mogelijke subsidies. Dat blijkt uit UGent-onderzoek in opdracht van Febiac.

Een op de drie automobilisten ervaart vandaag stress wanneer hij een nieuwe wagen wil kopen. Boosdoener is de onduidelijkheid en verwarring over taksen en subsidies voor de verschillende brandstoftypes. Dat zorgt ervoor dat de helft van de autokopers twijfelt over zijn aankoop, een op de zes stelt zelfs zijn beslissing uit. Dat blijkt uit een onderzoek bij bijna 2.000 Belgen en Luxemburgers door het team van professor Gino Verleye van de Universiteit Gent, in opdracht van de Belgische en Luxemburgse automobielfederatie FEBIAC. “De volgende regeringen moeten duidelijkheid scheppen over de fiscale behandeling waaraan de consument zich aan kan verwachten wanneer hij een nieuwe auto kiest”, zegt FEBIAC.

 

Een maand lang bevroeg het team van professor Gino Verleye van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent mensen die op het punt staan om binnen het jaar een nieuwe auto te kopen.
Het onderzoek peilde naar de perceptie over de wagen als vervuiler, wat de koper weet over de verschillende brandstoftypes en aandrijfsystemen, de twijfels en de stress die hij ervaart bij de aankoop van een wagen, voor welke motorisatie/brandstof hij zal kiezen en of de koper bereid is om meer te betalen voor een milieuvriendelijkere wagen.
De resultaten van deze bevraging zijn bekendgemaakt naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering van FEBIAC.

“De snelle technologische evolutie binnen de automobiel- en mobiliteitssector, de opkomst van voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden, en de groeiende autodeelplatformen roepen vragen op bij de consument. Als sector staan we dan ook voor de uitdaging om mensen meer dan ooit advies en duiding te geven over hun verplaatsingsgedrag en indien nodig over de motortechnologie die hierbij het best past”, zegt Philippe Dehennin - voorzitter van FEBIAC.

Een op de twee Belgen twijfelt over aankoop wagen door stress en onduidelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een op de twee Belgische autokopers (52,9%) de taksen op en de subsidies voor verschillende brandstoftypes onduidelijk vindt. Daardoor twijfelen ze om een wagen te kopen. Opvallend is dat er regionaal grote verschillen zijn. In Wallonië aarzelen bijna zeven op de tien mensen om die reden (68,7%), in Vlaanderen is dat bijna vijf op de tien (47,9%), in Brussel zien we een gelijkaardige trend (46,5%). Groothertogdom Luxemburg scoort dan gemiddeld weer beter dan België. Een op de drie Luxemburgers (31,2%) twijfelt.

Maar ook de diversiteit aan brandstoftypes en aandrijfsystemen kan mensen doen aarzelen bij de aankoop van een nieuwe auto. Dat geldt voor ruim een op de drie ondervraagden (34,3%). Een op de zes (16,5%) begrijpt de verschillende brandstoftypes en aandrijfsystemen niet en stelt daarom de aankoop uit. Volgens FEBIAC weegt dat uitstelgedrag op de markt en vertraagt dit de introductie van de nieuwste en schoonste autotechnologie.

“Het politieke beleid van de afgelopen jaren heeft twijfel gezaaid bij de consument. Mensen verwachten dat, wanneer ze een nieuwe wagen kopen, ze een eerlijke en voorspelbare fiscale behandeling zullen krijgen, zonder plotse verrassingen. Vandaag heeft de Belg schrik om morgen fiscaal afgestraft te worden wanneer hij de ‘foute’ auto zou gekozen hebben in de ogen van de nieuwe regering. Als we het Belgische wagenpark verder willen vergroenen, mogen we geen vrede nemen met dit gebrek aan planning en langetermijnvisie. De volgende regeringen zullen zeer duidelijk moeten communiceren over wat de consument kan verwachten, zowel op het moment van aankoop als doorheen de levenscyclus van het voertuig”, zegt Philippe Dehennin.

Milieuvriendelijke auto, maar alleen als het niets extra kost

Niet alleen het fiscale kluwen, ook milieu en klimaat spelen een rol bij de keuze van een nieuwe wagen. Meer dan de helft van de respondenten (56%) die een nieuwe wagen wil kopen, zegt een milieuvriendelijk exemplaar te kiezen. Een op de vijf (20%) past hiervoor en bijna een kwart (23%) is er nog niet helemaal uit.

Milieuvriendelijke auto: akkoord?

Milieuvriendelijke auto: leeftijd

 

Maar milieu en klimaat verdwijnen al snel naar de achtergrond als de consument dieper in de buidel moet tasten voor die schonere wagen. 57% van de consumenten in België en Luxemburg wil niet extra betalen Amper een kwart wil een extra duit in het zakje doen.

Opvallend: het zijn vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar die de wagen als vervuiler zien, en het minst van allemaal bereid zijn om voor een milieuvriendelijk exemplaar te betalen. Daarnaast zien we ook dat hoe meer mensen de auto als vervuiler zien, hoe meer zij gestresseerd zijn over hun aankoop. Maar die stress daalt, als hun kennis over de wagen stijgt”, concludeert Gino Verleye.

Meer betalen: akkoord?

Meer betalen: leeftijd

Consument vraagt meer duidelijkheid over elektrische wagen

Een benzinewagen is bij heel veel mensen vandaag de keuze bij uitstek. Velen blijven twijfelen om zich een elektrische wagen aan te schaffen Ze vrezen dat ze er geen grote afstanden mee kunnen rijden en weten niet wat de restwaarde zal zijn als ze later hun elektrische wagen willen verkopen. De consument ziet ook dat het laadnet in ons land nog in de kinderschoenen staat. Hij heeft meer informatie en vertrouwen nodig van het beleid en zoekt de antwoorden op zijn vragen in de eerste plaats bij de autosector.

“De consument kent op zich de manieren om voor duurzame automobiliteit te kiezen best wel behoorlijk goed, maar verwacht meer duidelijkheid en ondersteuning van het beleid. Om die transitie naar meer duurzame mobiliteit vlotter te doen verlopen, zal de overheid duidelijker moeten communiceren over fiscaliteit en haar mobiliteitsvisie”, zegt Gino Verleye.
“Met dit onderzoek gaan we vanuit FEBIAC aan de slag. Als sector dragen we een grote verantwoordelijkheid om consumenten nog beter te informeren. We doen dit al met ons platform “hoezitdat.be”. Maar we zullen ook de verschillende overheden aanmanen om meer duidelijkheid te scheppen in de mobiliteit van morgen en wat daar tegenover staat voor consumenten. Of ze nu met de wagen, motor, fiets of openbaar vervoer willen pendelen”, aldus Dehennin.

Over het onderzoek

De Universiteit Gent bevroeg samen met de IMEC spinoff StatsHub online 1.856 Belgen en Luxemburgers die specifiek op zoek waren naar informatie over auto’s en de automobielsector. 7,7% van de respondenten waren tussen de 18 en 24 jaar, 49,7% tussen de 25 en 54 jaar en 42,6% waren ouder dan 55 jaar. De bevraging liep van 9 mei tot 10 juni 2019. De onderzoekers gebruikten hiervoor ook advertenties en filmpjes op sociale media om respondenten te bereiken. De maximale steekproeffout bedraagt 1,1%. De resultaten werden gewogen naar de Belgische en Luxemburgse bevolking en zijn representatief voor de bevolking naar leeftijd, geslacht en regio. 71 procent van de respondenten waren mannen, 29 procent vrouwen.

Info

Prof. Gino Verleye
Vakgroep Communicatiewetenschappen