Ben jij een traditionele Trudy of een digitale Dorien?

(07-02-2020) iMinds-MICT- UGent voerde onderzoek naar het innovatieve gebruik van technologie, digitale leermiddelen en apparatuur in de Belgische en Nederlandse klas.

Leraren geven les binnen een snel veranderende samenleving. Meer dan ooit wordt ingezet op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zoals coöperatief leren, samenwerken en probleemoplossend denken.

Het inzetten van innoverende ideeën en het gebruik van technologie krijgen daarbij veel aandacht, maar niet elke leerkracht vindt het even gemakkelijk daarmee om te gaan.

Hoe kijken leraren naar het gebruik van digitaal lesmateriaal en apparatuur in hun lessen?

iMinds-MICT- UGent zocht het uit. Samen met onderzoekers van de Université Catholique de Louvain (UCL, Wallonië) en Tilburg University (NL) gingen ze op zoek naar de ervaringen van 520 leraren. Na hun onderzoek wilden ze graag een antwoord krijgen op volgende vragen: 

  • Welke typen (digitale) leraren vinden we terug in Vlaanderen, Wallonië en Nederland?
  • In welke mate worden innovatieve didactische werkvormen gebruikt door leraren in Vlaanderen, Wallonië en Nederland?
  • In welke mate wordt onderwijstechnologie gebruikt door leraren in Vlaanderen, Wallonië en Nederland om deze innovatieve, didactische werkvormen te ondersteunen?
  • Wat weerhoudt sommige leraren ervan om technologie te gebruiken ter ondersteuning van innovatieve werkvormen? Wat drijft andere leraren om dit wel te gebruiken?
  • Welk aanbod aan (digitaal) leermateriaal verkiezen leraren?
Hun onderzoek toont aan dat leraren graag vaker technologie willen inzetten in de klas, maar zich hier niet altijd voldoende vaardig voor voelen. Bovendien ervaren ze een tekort aan geschikt lesmateriaal daarbij. Leraren zetten technologie wel al vaak in om leerstof digitaal te verwerken.

'Schoollink' laat leerkrachten digitale ervaringen uitwisselen

Deelnemers aan het onderzoek zijn overtuigd dat het uitwisselen van kennis en materiaal met andere leraren hen kan helpen om technologie nog beter in te zetten op de klasvloer. In het kader van dit onderzoek ontwikkelde Samsung dan ook de app Schoollink.

Deze app maakt het mogelijk met andere leraren in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Je kan er inspiratie opdoen voor nieuwe lesideeën en zelf software, apps, modellen, boeken, websites, tools,... delen met anderen.

Contact

Ellen Vanderhoven
Vakgroep Onderwijskunde
09 264 62 51
ellen.vanderhoven@ugent.be