Prinses Astrid bezoekt Global Campus

(14-06-2017) Op donderdag 15 juni 2017 brengt prinses Astrid in het kader van de economische missie naar Zuid-Korea een bezoek aan de Global Campus van de UGent.

Even een sprong terug in de tijd: in 2014 nam de UGent de campus in de Zuid-Koreaanse stad Songdo in gebruik onder de naam Ghent University Global Campus - een uniek gegeven in het academische landschap. Sinds het academiejaar 2014-2015 kunnen studenten er bacheloropleidingen in de milieutechnologie, voedingstechnologie en moleculaire biotechnologie volgen, vakgebieden waarin de UGent tot de wereldtop behoort. De Vlaamse overheid erkent de diploma’s van de studenten als volwaardige UGent-diploma’s.

“Het feit dat de economische missie onder leiding van prinses Astrid onze campus in Zuid-Korea bezoekt is zeer belangrijk voor de zichtbaarheid van de campus zowel in Zuid-Korea als hier in België,” zegt academisch directeur Internationalisering Guido Van Huylenbroeck. “We zullen de nadruk leggen op de mogelijkheden van de campus voor zowel Koreaanse als Belgische bedrijven actief in Zuid-Korea om er studenten te rekruteren die opgeleid zijn volgens onze standaarden en op de mogelijkheden van de campus maar ook van UGent als onderzoekshub voor gemeenschappelijke projecten tussen België en Zuid-Korea.”

Ook professor Wesley De Neve (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen), die reeds van bij de opstart lesgeeft aan de Global Campus, is verheugd met de aandacht die de campus zal genereren door het prinselijke bezoek. “Het zal heel wat media-aandacht met zich meebrengen, zowel in België als in Korea, wat uiteraard de uitstraling van de UGent-campus in Songdo ten goede zal komen. Verder reizen er in het kielzog van de prinses heel wat bedrijven en organisaties mee, en waarbij sommige misschien interesse hebben om de UGent-campus in Songdo te gebruiken als springplank naar Korea, of naar Azië in het algemeen, en dit door bijvoorbeeld een satellietkantoor te openen op de UGent-campus in Songdo. Ook is het bezoek van de prinses een signaal aan de Koreaanse overheid dat de inspanningen van de UGent in Songdo door verschillende geledingen in België heel ernstig worden genomen, wat eventuele bijkomende inspanningen door de Koreaanse overheid hier kan vergemakkelijken.”

Naast onderwijs ook onderzoek

De ambitie van de UGent op de Global Campus blijft hoog. Zo werd op 1 september 2016, bij de start van het derde academiejaar aan de Global Campus, een nieuw gebouw voor de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten plechtig geopend. Het gebouw is tien verdiepingen hoog en huisvest laboratoria, serres en plantengroeikamers. Naast onderwijs wordt zo ook het wetenschappelijk onderzoek volwaardig uitgebouwd op de Global Campus.

Guido Van Huylenbroeck: “Het onderzoek op onze campus komt inderdaad van de grond dankzij de moderne infrastructuur die we er ter beschikking hebben, voornamelijk op vlak van biotechnologie en biomedische toepassingen. Tevens werd een eerste Koreaans onderzoeksproject binnengehaald op vlak van dataverwerking en -analyse. We zijn van plan verder te investeren in de richting van voeding- en milieutechnologie zodat we ook in deze domeinen ons wetenschappelijk onderzoek kunnen uitbouwen. Op termijn willen we er ook een graduate school inrichten. Nu reeds zijn er een 20-tal doctoraatstudenten actief op de Global Campus.”

Wesley De Neve, die erin slaagde de eerste Koreaanse fondsen voor een onderzoeksproject op de Global Campus binnen te halen, is uiteraard bijzonder verheugd met de waardering die het UGent-onderzoek hiermee krijgt:

“Ik ben heel blij met het vertrouwen dat de Koreaanse overheid aan ons heeft geschonken. Het project betreft een samenwerking tussen de Global Campus, ACE Machinery, een Koreaanse kmo die actief is in de verpakkings- en printindustrie, en KIST Europe, een Koreaans-Duits onderzoeksinstituut dat in Saarbrücken gevestigd is. Inhoudelijk mikt het project op de ontwikkeling van nieuwe machines voor het snel verpakken van willekeurige voorwerpen, in navolging van de Industrie 4.0-filosofie, onder andere door het toepassen van kunstmatige intelligentie om verpakkingstechnieken te selecteren die een minimale hoeveelheid afval produceren. In het algemeen kan ik stellen dat de verworven onderzoeksfondsen het mogelijk maken om onze onderzoekslijn te versterken omtrent het toepassen van kunstmatige intelligentie (machinaal leren) op de talrijke en omvangrijke datastromen die tegenwoordig voortgebracht worden in het domein van de moleculaire biotechnologie, voedingstechnologie en milieutechnologie, de vakgebieden waarin les wordt gegeven aan de Global Campus.”

Toekomstplannen op de campus

De opstart en groei van de Global Campus is een uniek verhaal in het onderwijs- en onderzoekslandschap. Als enige Europese universiteit is de UGent erin geslaagd op relatief korte termijn van de Global Campus een succesverhaal te maken. De studentenaantallen stijgen en het onderzoek krijgt een boost via fondsen en infrastructuur. Met de Global Campus wil de UGent ook de brug slaan naar West-Europese bedrijven in Azië die op zoek zijn naar gekwalificeerde bachelors en masters.

Wesley De Neve: “De Koreaanse overheid investeert inderdaad heel sterk in onderzoek en ontwikkeling. Het verwerven van onderzoeksfondsen als jonge en buitenlandse campus is nochtans geen eenvoudige opdracht: er zijn niet enkel uitdagingen in termen van taal en cultuur, maar ook op vlak van administratie en wetgeving, zoals bijvoorbeeld andere regelgeving met betrekking tot het beheer en de bescherming van intellectuele eigendom. Verder moeten we ook rekening houden met een sterke inhoudelijke competitie, zowel van Koreaanse als van niet-Koreaanse universiteiten – vooral dan de Amerikaanse zoals Stanford en Yale – én met het feit dat onderzoek en ontwikkeling in Korea heel dicht bij de markt staan.”

Professor Korneel Rabaey (vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie) zet, onder meer met het platform Capture (link), wereldwijd een sterk staaltje neer inzake onderzoeksvalorisatie. Tijdens de economische missie zal hij de expertise van de UGent hieromtrent duiden. Ook hij ziet een belangrijke meerwaarde in de Global Campus:

“Het onderwijs zit inderdaad al op goede weg; het is belangrijk dat er een goede gemeenschap van studenten ontstaat zodat dit project zichzelf blijft aandrijven. Ik hoop dat er in de toekomst ook master- en doctoraatsopleidingen bijkomen op de Global Campus. We zouden ook nog meer kunnen inzetten op afstandsonderwijs, met MOOCs bijvoorbeeld. Op vlak van onderzoek dient er een injectie te komen om onderzoeksinfrastructuur op te zetten. Eenmaal de infrastructuur er is - en vanzelfsprekend duurt dat wat - kunnen ook onderzoekers uit Gent in Korea projecten opzetten, met de lokale staf en andere universiteiten. Korea is een zeer geürbaniseerd land, met een appetijt voor hightech, dus ik denk dat we onderzoek in die richting moeten positioneren.”

Beeldreportage van het bezoek van prinses Astrid aan de Global Campus