UGent zorgt voor mee voor ontsluiting 'big data of the past'

(01-03-2019) De Europese Commissie heeft 'Time Machine' geselecteerd als één van zes projecten die grootschalige plannen mogen uitwerken voor strategische onderzoeksinitiatieven in het komende decennium.

Het consortium achter Time Machine krijgt 1 miljoen euro toegekend om gedetailleerde ‘roadmaps’ uit te werken voor vernieuwend onderzoek naar de ‘Big Data of the Past’. Het Time Machine project ambieert de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde nieuwe technologieën om het culturele erfgoed van Europa te ontsluiten, vrij en publiek toegankelijk te maken en wetenschappelijk te valoriseren.

Een van de meest geavanceerde Artificiële Intelligentiesystemen ooit

Time Machine zal geavanceerde Artificiële Intelligentie-technologieën ontwikkelen om de enorme hoeveelheden complexe, historische informatie te interpreteren die door grootschalige digitalisering zullen worden verzameld.

Daardoor zal het mogelijk worden om gefragmenteerde gegevens – van inhoud uit middeleeuwse handschriften, over historische objecten tot beelden van smartphones en satellieten – om te zetten in bruikbare kennis voor allerlei toepassingen.

Computertechnologie en digitaliseringsinfrastructuur zullen de volledige sociale, culturele en geografische evolutie van Europa in kaart brengen. De hoeveelheid en de complexiteit van die data zullen maken dat de Artificiële Intelligentie die voor Time Machine ontwikkeld zal worden, Europa vooruit zal stuwen in de wereldwijde technologische competitie.

Cultureel erfgoed als economische troef

Het tienjarige onderzoeks- en innovatieprogramma dat Time Machine voorstelt, zal aantonen dat investeren in cultureel erfgoed geen maatschappelijke kost is, maar net een belangrijke impuls zal geven aan de Europese economie.

De constante aanvoer van nieuwe kennis en het innovatiepotentieel van Time Machine zullen bijdragen tot het ontstaan van nieuwe specialisaties, diensten en producten in sectoren zoals het onderwijs, de creatieve industrie, het beleid, het toerisme, ‘slimme’ steden en milieubeheer. Zo bijvoorbeeld zullen nieuwe tools waarmee verschillende gebieden vergeleken zullen kunnen worden doorheen tijd en ruimte essentieel worden voor de toekomstige politiek van bodemgebruik en ruimtelijke planning.

Ook de toeristische sector zal een transformatie ondergaan wanneer het mogelijk wordt nieuwe belevingen te creëren op de grens van de digitale en de echte wereld.

Een nieuw tijdperk voor de sociale en menswetenschappen

Het Time Machine project moet een nieuw tijdperk inluiden voor onderzoekers in de sociale en menswetenschappen. Door het Open Access karakter zullen zelfs voor individuele onderzoekers onderzoeksvragen mogelijk worden waarvan de omvang en reikwijdte voordien ondenkbaar waren.

De nieuwe kennis zal hen in staat stellen om veel effectiever bijdragen te leveren aan strategische oplossingen voor de grote pan-Europese uitdagingen zoals duurzame groei, sociale welvaart, migratie en integratie, en de bescherming van de Europese democratie.

Transformaties voor het onderwijs

Het onderwijs is een cruciale factor voor sociale en economische welvaart.

Time Machine zal het effect daarvan in Europa en daarbuiten versterken door een dynamische nieuwe industrie te creëren voor de productie van digitaal educatief materiaal. Online cursussen, lesmateriaal, simulaties en andere ervaringen zullen een meer actieve en bewuste interactie met het gedeelde cultureel erfgoed stimuleren.

Ook ‘levenslang leren’ wordt meer toegankelijk en inclusief.

Een unieke alliantie en een netwerk van steden

Het Time Machine consortium is een unieke alliantie van toonaangevende Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, erfgoedspelers en private ondernemingen die geloven in het potentieel van de ‘Big Data of the Past’ voor wetenschap, technologie en innovatie. De Vlaamse partners in dit verhaal zijn de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen.

Het consortium verenigt momenteel 33 gefinancierde partners en meer dan 200 organisaties, waaronder nationale bibliotheken en -archieven, wereldberoemde musea,  Europese bedrijven en overheidsdiensten. Het project wordt gecoördineerd door de École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Zwitserland onder de leiding van professor Frédéric Kaplan.

Time Machine is ook een groeiend netwerk van steden. Het project steunt op een ‘franchise’-model dat onderzoekers, erfgoedorganisaties, openbare besturen en een grote groep vrijwilligers verenigt rond specifieke lokale projecten gecentreerd rond een aantal grote en mindergrote steden, waaronder op dit moment al Venetië, Amsterdam, Parijs, Jerusalem, Regensburg en vele andere. In België zullen lokale Time Machines ontwikkeld worden rond enerzijds Antwerpen en anderzijds de oude Vlaamse steden Gent en Brugge met hun rijke middeleeuwse én latere erfgoed.

Time Machine Gent/Brugge

De Universiteit Gent engageert zich, voortbouwend op een lange traditie van zowel stadshistorisch onderzoek als digitale onderzoeksprojecten, voor de uitbouw van een lokale Time Machine Gent/ Brugge van de middeleeuwen tot vandaag. De Universiteit brengt bovendien een unieke combinatie van expertises binnen in het grotere consortium, gedreven door de fundamentele menswetenschappelijke vragen én het meest geavanceerde en innovatieve technologische onderzoek.

De UGent werd opgenomen in het grotere Time Machine project dankzij de internationale uitstraling van Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies. Het Pirenne Instituut verenigt een team van onderzoekers die gezamenlijk de middeleeuwse wereld en de link met vandaag bestuderen vanuit verschillende mens- en exact-wetenschappelijk disciplines. Deze onderzoekers hebben ook al een hele ervaring in het toepassen van de nieuwste digitale technieken, waaronder digitalisering en (big) data modellering, voor de studie van het eeuwenoude erfgoed. Het Pirenne Instituut is bovendien een door de UGent erkend interdisciplinair consortium met als doel de maatschappelijke impact van het onderzoek te vergroten in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, vooral in de sector van de bewaarinstellingen (bibliotheken, archieven, musea), onderwijs, beleidsmakers en toerisme.

Het Gentse Time Machine-team wordt verder versterkt met specialisten uit tal van andere onderzoeksgebieden. Het verzamelt ook expertise in de cartografie en spatio-temporele dataverwerking (CartoGIS, Prof. Philippe De Maeyer & Prof. Nico Van de Weghe), in de digitale transformatie van de sociale en menswetenschappen (Ghent Centre for Digital Humanities, Prof. Christophe Verbruggen) en in ICT disciplines zoals Big Data informatiemanagement en -verwerking (TELIN, Prof. Guy De Tré), Semantic Web technologie, Linked Data en Computer Visie (IDLab/Imec, Prof. Ruben Verborgh & Prof. Steven Verstockt). Alle onderzoekers hebben ervaring met erfgoedprojecten, met focus op de middeleeuwen tot vandaag. Samen zullen ze  een belangrijk Vlaams deel van de puzzel leggen van de Europese ‘Big Data of the Past’.

Info

Jeroen Deploige

Stefan Meysman