‘Zo weinig mogelijk drempels’

Het kandidatenduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets is nieuw in de verkiezingsstrijd voor het rectorschap. We peilen naar hun plannen met de UGent en hun onderlinge verstandhouding.

Wat is de kern van jullie programma?

Karin Raeymaeckers: ‘Wat we absoluut willen bereiken, is dat alle mensen in deze instelling, of het nu studenten zijn of personeelsleden op welk niveau dan ook, zich hier thuis voelen en dat ze zo weinig mogelijk drempels ondervinden om met mekaar in contact te komen. We willen minder top-downcommunicatie om breder te kunnen tappen uit de ideeën van alle UGent’ers. De UGent loopt vol met mensen met superexpertise die enthousiast en trots zijn op onze instelling. Daar zitten uiteraard ook de usual suspects bij in al die officiële overlegorganen, maar er zijn er veel meer.’

‘Mensen worden veel performanter en werken enthousiaster samen als ze een zekere mate van autonomie krijgen, en het idee dat hun bijdrage tot de organisatie wordt gewaardeerd. Vandaag zijn de communicatiekanalen heel erg gebetonneerd. Top-downmanagement kan je de illusie geven dat je sneller uit de startblokken schiet, maar na de tweede scherpe bocht lig je grandioos in de gracht, ben je de helft van je bagage kwijt en zijn er nauwelijks nog mensen die je uit de gracht willen halen.’
Klinkt goed. Maar hoe willen jullie dat in de praktijk realiseren?

Karin Raeymaeckers: ‘Als Mark Zuckerberg erin slaagt om op gezette tijden met zijn personeel te praten en laat zien dat de deur openstaat, zal het hier ook wel lukken. Er moet een beetje aan de gordijnen worden geschud. Het stof mag uit de organisatie.’

Kandidaten verkiezingen rector en vicerector: Karin Raeymaeckers en Patrick De BaetsPatrick De Baets: ‘Mocht je vandaag kijken welke commissies er allemaal aan de universiteit bestaan, dan zijn dat exact dezelfde als vijf, tien of twintig jaar geleden; alleen meer, en vaak nog met dezelfde mensen ook. Er zijn heel veel nieuwe uitdagingen en het is goed dat experts en ervaringsdeskundigen daarvoor samenzitten. Maar laat ons daar een commissie ad hoc voor oprichten, die ideeën kan genereren en daarna wordt afgeschaft. Dat vermijdt ook een zekere tunnelvisie. Neem nu de Onderwijsraad. De creatieve ideeën ontstaan niet daar, hoor. Die komen van assistenten, soms studenten, die mij komen zeggen wat zij zouden doen als ze het voor het zeggen hadden.’

Karin Raeymaeckers: ‘Een tweede belangrijk punt: we willen dat mensen weer trots kunnen zijn op de UGent. De voorbije gebeurtenissen hebben imagoschade veroorzaakt. We zijn een sterke instelling, we overleven dat wel, maar het is niet fijn. Het idee dat we maar zo-zo zijn, moet van de baan. We zijn een universiteit die topprestaties levert, op het gebied van onderzoek, onderwijs én internationale samenwerking.’
Stel: een UGent-professor komt in het nieuws omdat hij onderzoeksresultaten heeft vervalst, zoals enkele jaren geleden aan een Nederlandse universiteit gebeurde. Hoe pakken jullie dat aan?

Karin Raeymaeckers: ‘Ik ben een communicatiemens. Het allerbeste in dat soort situaties is heel koel blijven en heel sec rapporteren, en proberen de zaken binnenskamers af te handelen. De cycli van mediabelangstelling, die negatief wegen op de publieke opinie, zijn gelukkig heel kort.’

‘Een geval als in Nederland is natuurlijk excessief, maar wordt deels ook veroorzaakt door het systeem. Mensen zitten in een ratrace waarbij ze tot het uiterste van hun kunnen worden gedreven. Ik vind dat de slinger van de concurrentie te ver is doorgeslagen. Als ik jonge medewerkers zie binnenkomen met een enorm dossier, denk ik soms: hebben die wel geslapen de voorbije vijf jaar? Voor ons was het indertijd ook niet gemakkelijk, maar wat die jonge mensen allemaal moeten combineren: als bijna-zestigjarige vind ik dat we daar een verantwoordelijkheid hebben. En ik vraag me af of we door de voortdurende klemtoon op het kwantitatieve geen kwaliteit aan de kant schuiven. De grootste publiceerders zijn daarom niet de briljantste geesten.’

‘Ik denk dat de tijd rijp is voor overleg. Alleen: de eerste die afhaakt uit de ratrace, zal het gelag betalen. Je kunt dat dus niet beslissen als UGent alleen. Je kunt het pas als je met alle partners in Vlaanderen rond de tafel gaat zitten.’
Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk?

Karin Raeymaeckers: ‘We kennen elkaar zeer goed. We weten elkaar wonen (lacht) en ook onze partners kennen elkaar – al is dat recent. Maar we zitten al enkele jaren samen in de raad van bestuur en hebben elkaar daar erg leren waarderen.’

Patrick De Baets: ‘En tegenspreken (lacht). Onze achtergrond verschilt nogal. Als ingenieur heb ik de neiging om rationeel en cijfermatig te redeneren. Karin is communicatiewetenschapper - daar sluipt ook altijd wat emotie in. Bij de eerste benadering van een dossier reageer ik zelf meestal wat onderkoeld en zij warmer. Dat is geen verschil van mening, wel van aanpak.’

‘We zijn het er bijvoorbeeld over eens dat individuen belangrijker zijn dan structuren. Maar als je dan zou kijken naar hoe we een en ander zouden organiseren, dan zou dat licht uiteenlopen. De bedrijfswereld tegenover de zachtere sector, zeg maar.’

Karin Raeymaeckers: ‘Ik vind die goede match van persoonlijkheden en expertisevelden een zeer belangrijke meerwaarde. Je moet als rector en vicerector de taken verdelen, maar de cruciale dingen moet je samen doen, als complementair team.’
Hoe zouden jullie elkaar omschrijven?

Karin Raeymaeckers: ‘Ik vind Patrick integer, zeer verstandig en onwaarschijnlijk loyaal. Te beginnen met integer. Meer moet een mens niet hebben.

Patrick De Baets: ‘Karin is eerlijk, met het hart op de tong. Zeer communicatief en zeer spontaan. En bijzonder gemotiveerd. Als ze iets in haar hoofd heeft, gaat ze ervoor.’
Tijd voor een triviaal vraagje. Waar komen jullie tot rust?

Karin Raeymaeckers: ‘Ik woon in Oostende, dicht bij de zee. Zelfs inKandidaten verkiezingen rector en vicerector: Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets heel hectische periodes als nu, hoef ik maar eventjes langs de kustlijn te wandelen en mijn stressniveau gaat al naar beneden.’

Patrick De Baets: ‘Moet ik eigenlijk wel tot rust komen? Ik heb een gelijkmatig karakter, wordt gezegd, altijd hetzelfde tempo. Mij ga je niet zien lopen of koersen. Dat heb ik van mijn vader. Maar soms neem ik wel eens de bus tot aan de eindhalte om dan te voet een stuk terug te keren. Dat is een manier om mijn gedachten te verzetten.’

Karin Raeymaeckers: ‘En dan de verkeerde bus nemen, zeker.’

Patrick De Baets: ‘Heb ik effectief meegemaakt toen ik nog studeerde. ’s Morgens de bus naar Oostakker genomen en te laat gemerkt dat er geen tussenhaltes waren omdat het een pendelbus voor werknemers was. De eerstvolgende bus terug was pas ’s avonds laat (lacht).’
Bio Karin Raeymaeckers
kandidaat-rector

 • Schoten, ° 1960
 • Doctor en hoogleraar in de Communicatiewetenschappen
 • Lid van de raad van bestuur voor de faculteit; voorzitter van de vakgroep Communicatiewetenschappen
 • Gehuwd met Rudy. Moeder van Steven en Werner
 • Hobby’s: lezen; theater

 

Bio Patrick De Baets
kandidaat-vicerector

 • Gent, ° 1966
 • Burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur
 • Doctor en hoogleraar in Machineonderdelen en Tribologie
 • Academisch secretaris van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en lid van de raad van bestuur
 • Gehuwd met Pascale. Vader van Joséphine, Marie-Louise en Aristide
 • Hobby: orgelspelen