Blaasontsteking ook mogelijk bij negatieve urinetest

(11-05-2017) Onderzoek van de UGent doet vermoeden dat alle vrouwen die symptomen van een urineweginfectie vertonen, een blaasontsteking hebben, ook al wordt er in de klassieke urinetest geen bacteriële infectie vastgesteld.

Blaasontsteking: een veel voorkomend probleem

Twee tot vijf procent van de vrouwen die een huisarts raadplegen, vertonen symptomen van een urineweginfectie: pijn bij het plassen, zeer vaak moeten plassen of continu het gevoel hebben dringend te moeten plassen. Bij 60-80% van hen wordt bij onderzoek van de urine een bacteriële infectie gevonden. Bij 20-30% wordt er met die klassieke test geen infectie vastgesteld.
De artsen gingen er dan ook van uit dat vrouwen met een negatieve urinetest geen blaasinfectie hadden, ondanks de typische symptomen. In de wetenschappelijke literatuur was dit jarenlang een onderwerp van discussie.
In een nieuwe studie, gepubliceerd in Clinical Microbiology and Infection, werd een gevoeligere test gebruikt waaruit bleek dat vrouwen met typische klachten maar een negatieve standaard urinetest, toch een bacteriële infectie hebben. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 308 Belgische vrouwen, waarvan 220 vrouwen die hun huisarts consulteerden voor urinaire klachten en 86 gezonde vrijwilligers zonder symptomen van een blaasinfectie.

Het onderzoek technisch

De urinestalen  werden onderzocht door middel van de standaard urinekweek en ook door middel van een “Quantitative polymerase chain reaction” test (qPCR). Met deze techniek kunnen zeer kleine hoeveelheden bacterieel DNA gedetecteerd worden. Er werd specifiek gezocht naar DNA van Escherichia coli (E. coli), de meest voorkomende verwekker van ongecompliceerde blaasinfecties bij vrouwen.
Bij de vrouwen met de typische symptomen van een blaasinfectie werd in 80,9% van de stalen een bacterie gevonden. Met de qPCR techniek echter vond men in 95,9% van de stalen E. coli. Als men de kweek en qPCR techniek combineert waren 98,2% van de stalen positief voor E. coli of een andere bacterie.
Bij vrouwen zonder de typische symptomen was de kweek in ruim 10% van de gevallen positief. Bij de qPCR test was dat ruim 11%.
Met de qPCR techniek werd dus bij bijna alle vrouwen met klachten een bacterie gevonden, met name E. coli, zelfs wanneer de kweek negatief bleef. Dit suggereert dat mogelijks alle vrouwen met typische klachten een urineweginfectie hebben.

Wat betekent dit?

Het testen van de urine bij vrouwen met typische symptomen van een ongecompliceerde blaasinfectie zou niet meer nodig zijn. Een urinekweek dient echter wel nog te gebeuren als de therapie niet aanslaat of als er tekenen zijn die wijzen op een gecompliceerde situatie zoals een nierinfectie. Dan is er namelijk ook een antibioticagevoeligheidsbepaling nodig en die kan alleen gebeuren via een standaard urinekweek.
Omdat dit de eerste studie is die zoiets aantoont moeten de onderzoeksresultaten wel nog bevestigd worden door verder onderzoek
Indien uit dat vervolgonderzoek dezelfde resultaten naar voor komen, betekent dit dat artsen kunnen afgaan louter op de symptomen om de diagnose van een blaasinfectie te stellen. Voor de patiënten kan het een geruststelling zijn dat hun symptomen zeker te wijten zijn aan een infectie en niet aan iets anders. Recent onderzoek toonde immers aan dat onzekerheid door een negatief testresultaat tot grote ongerustheid kan leiden bij een aantal vrouwen.

Over de studie

‘Women with symptoms of a urinary tract infection but a negative urine culture: PCR-based quantification of Escherichia coli suggests infection in most cases.’, Heyten, S et al, Clinical Microbiology and Infection.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cmi.2017.04.004

Info

Stefan Heytens
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
T 09 332 36 12 – M 0475 39 58 43