Industrie en UGent innoveren samen aquacultuursector

(12-06-2020) Door de groeiende interesse in aquacultuur in Vlaanderen is er nood aan innovatie.

Golden kelp (Undaria Pinnatifida)
Golden kelp (Undaria Pinnatifida)

Er is een groeiende interesse om ook in Vlaanderen aan aquacultuur te doen. Lokale aquacultuurinitiatieven kampen echter met een gebrek aan voldoende en kwalitatief startmateriaal (sporen van zeewier, zaad van schelpdieren, postlarven van garnalen, …).

In het Blauwe Cluster ICON-project BlueMarine³.Com bundelen zes Vlaamse bedrijven en de UGent hun krachten om deze uitdaging aan te gaan, met bijzondere aandacht voor de lokale omstandigheden in Vlaanderen en een focus op duurzame, geïntegreerde kweeksystemen.

 

Valorisatie voor bedrijven

Voor de UGent is het uiteindelijke doel het oprichten van een (multispecies) broedhuis-pilootinstallatie, die verdere innovatie en de ontwikkeling van meer grootschalige broedhuisinitiatieven verder kan stimuleren.


Voor de deelnemende bedrijven zijn de valorisatiemogelijkheden heel divers:

 • Aquacultuur Oostende kweekt reeds lange tijd oesters in de Spuikom, maar wil graag haar activiteiten uitbreiden met eigen broedhuis- en nurseryactiviteiten voor de opkweek van jong oesterbroed.
 • Colruyt Group is geïnteresseerd in lokale productie van duurzame zeeproducten, zowel op land als op zee en wil hier verder in blijven investeren.
 • DEME verwacht dat offshore-structuren steeds multifunctioneler zullen worden en dat aquacultuur een hoog potentieel heeft om de offshore-activiteiten van DEME aan te vullen.
 • UGent spin-off IMAQUA levert hoogwaardige testdiensten aan de wereldwijde garnalenvoederindustrie voor toepassing bij het ontwikkelen, valideren en valoriseren van garnalengezondheidsproducten. De huidige tools zijn gebaseerd op Penaeus vannamei garnalen. Binnen dit project zullen nieuwe ziektetesttools ontwikkeld worden, zodat het portfolio van IMAQUA uitgebreid wordt. Door zelf testdieren te kweken, wordt het bedrijf ook onafhankelijk van internationale invoer.
 • Proviron, met een afdeling in Oostende,  produceert verschillende soorten microalgen in haar state-of-the-art bioreactoren in
  Bioreactoren voor de kweek van microalgen bij Proviron
  Bioreactoren voor de kweek van microalgen bij Proviron
  Hemiksem. In dit project wil het bedrijf haar algenportfolio differentiëren voor de broedhuismarkt en nieuwe zakelijke opportuniteiten creëren, terwijl het de uitgebreide expertise van het bedrijf in algenbiomassaproductie verder valoriseert.
 • SIOEN ontwikkelt gespecialiseerd technisch textiel en heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met tweedimensionale substraten voor zeewierkweek (ATSEA-project). Verdere investeringen in de ontwikkeling van deze biogebaseerde en biologisch afbreekbare substraten zullen worden aangevuld met de ondersteuning van broedhuisinitiatieven die geschikt startmateriaal en inzaaitechnieken kunnen aanleveren.

Eerste resultaten veelbelovend

Het project loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2022. Na de eerste zes projectmaanden kunnen reeds enkele mooie resultaten voorgesteld worden.

 • Het UGent-laboratorium voor Fycology werkt samen met SIOEN aan een collectie van stammen van commerciële zeewieren. Deze werd intussen al uitgebreid met lokale stammen van Saccharina, Undaria, Porphyra en Ulva, afkomstig uit de Noordzee en de Oosterschelde. Er wordt ook gewerkt aan de levenscyclusbeheersing van de verschillende soorten.
 • Het UGent-Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center (ARC), IMAQUA en Proviron werken samen aan het kweken van garnaallarven. IMAQUA kweekt onder optimale
  Proefopstelling voor het kweken van garnaallarven in het labo voor aquacultuur en ARC
  Proefopstelling voor het kweken van garnaallarven in het labo voor aquacultuur en ARC
  omstandigheden ouderdieren op en laat ze voortplanten. Met deze larven wordt dan geëxperimenteerd in het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC. De microalgen, die door Proviron in eigen ontwikkelde bioreactoren gekweekt worden, dienen hierbij als belangrijkste voedsel voor de garnaallarven. Dit leidde al tot de eerste productie van 50.000 garnaallarven op Vlaamse bodem.
 • In het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC wordt nu eveneens gewerkt aan de ontwikkeling van een eerste proefopstelling van een recirculatiesysteem voor de kweek van schelpdieren. Dit systeem moet toelaten het water te hergebruiken met minimale verversing en zorgen voor een stabiele kweekomgeving.


Meer informatie over BlueMarine³.Com

BlueMarine³.Com is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen aan de UGent:

 • IOF-consortium BLUeGent (Dr. ir. Margriet Drouillon)
 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (Prof. Dr. ir. Peter Bossier)
 • Laboratorium voor Fycologie (Prof. Dr. Olivier De Clerck)
 • Laboratorium voor Milieutoxicologie (Prof. Dr. Colin Janssen)

En de volgende bedrijven:

 • Aquacultuur Oostende
 • Colruyt Group
 • DEME
 • IMAQUA
 • Proviron
 • SIOEN

Dit project wordt gesteund door VLAIO.