Boek 'De verbeelding van de leeuw'

(20-05-2020) Onderzoekers Bruno De Wever en Gertjan Willems brachten historici, media- en communicatiewetenschappers, politicologen en taal- en letterkundigen samen om een interdisciplinair verhaal te vertellen over media en Vlaamse natievorming.

Hoe cultuur en media worden ingezet voor de vorming van de Vlaamse natie.

Als anno 2020 een Vlaamse regering geleid door Vlaams-nationalisten inzet op een Vlaamse canon, weet ze waarom. De natie moet verbeeld worden om te kunnen bestaan. Dat is altijd zo geweest. Na 1830 gaven historici, literatoren, musici en beeldende kunstenaars mee vorm aan een Belgische identiteit. In deze context ontwikkelde zich gaandeweg ook een Vlaams natievormingsproject in, naast en tegen de Belgische samenhorigheid. Vandaag vraagt de Vlaamse regering aan de publieke omroep en de film- en literatuurfondsen om de Vlaamse identiteit te versterken, terwijl Vlaamse nieuwsmedia dag in dag uit Vlaanderen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. Het boek onderzoekt hoe van de 19de tot de 21ste eeuw media en cultuur werden ingezet voor de vorming van de Vlaamse natie.

Interdiciplinair verhaal

Het Nederlandstalige boek telt 11 hoofdstukken met bijdragen van Kevin Absillis (UA), Marnix Beyen (UA), Daniël Biltereyst (UGent), Els De Bens (UGent), Benjamin De Cleen (VUB), Knut De Swert (UA), Alexander Dhoest (UA), Kris Humbeeck (UA), Karin Raeymaeckers (UGent), Peter Van Aelst (UA), Roel Vande Winkel (KUL/LUCA), Sebastiaan Vandenbogaerde (UGent), Hilde Van den Bulck (UA), Sarah Van Hoof (UGent) en Karel Van Nieuwenhuyse (KUL).

Meer info

  • Gertjan Willems & Bruno De Wever (red.), De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen, Antwerpen, Peristyle, 2020, 381 pp., ill., ISBN  9789082684032
  • https://advn.be/peristyle