De Global Campus van de UGent in Zuid-Korea blijft stevig groeien

Ghent University Global Campus © Tineke De Backer (vergrote weergave)

Ghent University Global Campus © Tineke De Backer

(22-02-2019) Op de Global Campus van de UGent, in Zuid-Korea, zijn de inschrijvingen sinds vorige week achter de rug. De campus telt op dit moment niet minder dan 444 studenten en investeert in de uitbouw van de onderzoeksactiviteiten.

Na de nieuwe inschrijvingsperiode van februari verwelkomt de Ghent University Global Campus in Songdo, Zuid-Korea, vanaf 1 maart 185 nieuwe studenten. Die komen bovenop de 259 al aanwezige studenten. Dit betekent dat het aantal studenten aan de GUGC nu 444 bedraagt, een zeer mooie stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

De sterke stijging is te wijten aan de hoge kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden, hetgeen in Zuid-Korea sterk wordt gewaardeerd, maar ook aan het nieuwe rekruteringsbeleid opgezet door het lokale management.

“De UGent was de eerste Europese universiteit die in 2014 neerstreek op de Global University Campus van Songdo”, vertelt UGent-rector Rik Van de Walle. “Sindsdien bouwen we aan een volwaardige Aziatische hub van de UGent, waar naast excellent onderwijs ook hoogwaardig onderzoek wordt verricht in de life sciences.”

Onderzoeksactiviteiten

In Zuid-Korea focust de UGent op de onderzoeksgebieden biotechnologie, bio-informatica, groene chemie, biomedisch onderzoek en milieutechnologie. Dit sluit aan bij de wens van de Zuid-Koreaanse overheid om Songdo uit te bouwen tot een belangrijke bio-industrie en life scienceshub in Azië.

Om de onderzoeksactiviteiten verder te ontwikkelen, zal de UGent verder investeren in hoogwaardige onderzoeksapparatuur, zoals een moderne onderzoekserre, moderne toestellen en onderzoekslaboratoria. Binnen de vijf onderzoekscentra van de Global Campus werken nu dertien professoren en ongeveer 30 assistenten en onderzoekers. In november behaalde de tweede GUGC-doctoraatstudent zijn doctoraatsdiploma (onder leiding van professor Verdoodt aan de faculteit Wetenschappen). De volgende jaren zal dit aantal stijgen. Het professoren- en onderzoekerskorps wordt ondersteund door een administratieve staf van ongeveer 25 personen, hoofdzakelijk Zuid-Koreanen.

Internationalisering

De campus, die op 27 maart overigens het bezoek krijgt van Koningin Mathilde, is ook een internationaliseringshub. Vlaamse, maar ook internationale, studenten kunnen er terecht om een deel van hun opleiding binnen een van de onderzoeksgebieden te volgen. Dankzij het uitwisselingsprogramma bevinden zich momenteel vijf UGent’ers in Songdo. Dit aantal zal in de toekomst verder worden opgedreven. Op de GUGC streeft de UGent immers naar een internationale studentenpopulatie en om dat verder te ontwikkelen, wordt  de mogelijkheid onderzocht van uitwisselingsprogramma’s met andere Europese en vooral Aziatische universiteiten.

Meer info