Chia Longman onderscheiden door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

(19-12-2017) Op 15 december 2017 werden in Brussel 30 Belgen uit verschillende sectoren van de maatschappij onderscheiden voor hun inzet op vlak van gendergelijkheid.

Dit kaderde in het vijftienjarige bestaan van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De laureaten werden tot Meters en Peters van het Instituut benoemd.

Professor Chia Longman van de vakgroep Talen en Culturen van de UGent ontving deze onderscheiding voor haar bijdragen in het vakgebied van de genderstudies en in het bijzonder haar rol als een van de drijvende krachten achter de oprichting van de interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit. Professor Longman is programma-directeur van deze opleiding die in 2014 van start ging, en samen met een schakelprogramma aan de UGent dit academiejaar maar liefst een 270-tal studenten telt.

Info

http://igvm-iefh.belgium.be/nl