China: een hotspot voor de internationale ambities van de UGent

(06-11-2018) Van 6 tot en met 12 november brengt rector Rik Van de Walle samen met een UGent-delegatie een bezoek aan China. Het volledige programma vind je in de interactieve kaart, onderaan dit bericht. We sommen alvast een aantal hoogtepunten van de reis op.

Belangrijke partner tijdens groeiende internationale concurrentie

“We zijn ons sterk bewust van het feit dat universiteiten worden uitgedaagd door een steeds groeiende internationale concurrentie”, rector Rik Van de Walle. In het kader daarvan brengt de rector samen een UGent-delegatie een bezoek aan China. Al meer dan 40 jaar vormt China een belangrijke partner voor onderzoek en onderwijs. Een samenwerking die daarenboven goed werkt in beide richtingen.

Als een pluralistisch en sociaal geëngageerde instelling is de UGent altijd al een voorloper geweest op het gebied van internationalisering binnen het hoger onderwijs. Een positie die we verder willen versterken door onder andere samenwerkingsverbanden blijven aan te gaan met instellingen die hoger onderwijs aanbieden in landen en regio's die van strategisch belang voor de UGent.

 

Succesvolle internationale alumni-platformen

Een van de strategische doelstellingen van de UGent is een toename van de studentenmobiliteit tot 25% tegen het jaar 2020. Dit wil zeggen dat 25% van onze alumni een internationale ervaring zal hebben tijdens hun studieperiode. Het versterken van de relatie met onze internationale alumni is daarom een van dé prioriteiten in het internationaliseringsbeleid van de UGent.

De eerste twee internationale UGent alumni-platformen werden in 2013 in China gelanceerd, te Beijing en Shanghai. Door het grote succes van deze twee platformen, werd intussen een derde gelanceerd: in Chengdu, november 2017. Deze drie platformen samen zijn goed voor 200 alumni die de UGent vertegenwoordigen in China.

Het succes van de internationale alumni-platforms in China is grotendeels te danken aan onze alumni-ambassadeurs ter plaatse. Ze verspreiden de geest en waarden van onze universiteit en fungeren als tussenpersonen tussen de alma mater en hun gemeenschap waarin ze zelf geworteld zijn. De alumni-platformen zijn daarom als het ware onze diplomatieke buitenposten. Of beter gezegd: een netwerk van buitenposten.

Universiteit Gent en China in cijfers

  • Meer dan 100 Chinese master- en PhD-studenten behaalden de afgelopen jaren een diploma aan de UGent.
  • In het academiejaar 2017-2018 telden we 469 Chinese studenten en onderzoekers, van wie 309 doctoraatsstudenten en 38 postdocs.
  • Momenteel zijn er al 426 Chinese studenten en onderzoekers ingeschreven aan de UGent, van wie 378 studenten en 48 uitwisselingsstudenten.
  • Meer dan 50 actieve samenwerkingsovereenkomsten voor uitwisseling van studenten en personeel met Chinese partnerinstellingen.
  • 4 overeenkomsten voor een "3 + 2" of "3 + 1 + 1" –programma.
  • 6 overeenkomsten voor een Joint Laboratory met een Chinese partneruniversiteit.
  • Meer dan 3.000 co-publicaties door Chinese en UGent-onderzoekers.

Chinese Scholarship Council (7 november, Beijing)

Woensdag 7 november brengt de rector een bezoek aan het Chinese Scholarship Council. De Chinese overheid reikt via de China Scholarship Council (CSC) beurzen uit om een semester of een jaar in China te studeren. Van de 90 Chinese CSC-studenten in Vlaanderen, studeren er momenteel 85 aan de UGent. Een nieuw record voor de UGent!

De eerste overeenkomst tussen de UGent en de CSC dateert van 2013 en was gebaseerd op de toenmalige intensieve samenwerking tussen de UGent en verschillende Chinese instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. De maatregelen uit die overeenkomst zorgden ervoor dat de UGent steeds meer aantrekkelijker werd voor Chinese studenten. Nu, zes jaar later, blijft  de samenwerking tussen de UGent en China verder groeien, met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst voor co-financiering in juni 2018 ter bewijs hiervan.

Alumni- en netwerkevent (7 november, Beijing)

Tijdens de netwerkreceptie georganiseerd door de Belgische ambassade te Beijing, ontmoet de rector op woensdag 7 november onder andere Baoyi Yu: UGent alumni-ambassadeur in Beijing.

Yu Baoyi“Mijn naam Baoyi Yu,  afgestudeerd aan de UGent als master in Environment Sanitation in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Na mijn masteropleiding heb ik een doctoraatsopleiding gevolgd in de faculteit Wetenschappen. Nu ben ik tewerkgesteld als docent aan de Landbouwuniversiteit van Beijing.

De rol van alumni-ambassadeur in Beijing bestaat er vooral uit om een ​​alumni-activiteiten te organiseren, de UGent te vertegenwoordigen en netwerkevents te organiseren”.

Bezoek aan 3 topuniversiteiten (8 november, Beijing)

De UGent heeft een lange en rijke samenwerkingstraditie met een aantal topuniversiteiten in China, zoals Peking University,  Tsinghua University en Renmin University. Die samenwerking bestrijkt steeds meer en meer verschillende terreinen en wetenschappelijke disciplines, wat wijst op de kracht van onze samenwerking. De rector wil met het bezoek aan deze drie universiteiten daarom verdere samenwerking stimuleren en nieuwe kansen creëren.

Peking University 

Het bezoek van de rector en de UGent-delegatie kadert binnen een verzoek van de faculteit Recht en Criminologie: “De faculteit rechten en criminologie beschouwt de uitbouw van een strategisch partnerschap met Peking University als een prioriteit. Dit is gebaseerd op het samenwerkingsakkoord dat tussen onze faculteit en de Peking University law school in 2018 werd ondertekend en waarbij het “Hu Yuanxiang Fund for International Legal Studies” werd gecreëerd. Dit biedt een kader om zowel studentenuitwisseling als onderzoekssamenwerking te stimuleren. Het Fonds steunt op de financiële bijdrage van UGent-alumnus dr. Jan Hu", professor Peter Van Elsuwege.

 

Tsinghua University

Tijdens het bezoek aan Tshinghua University wordt een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de School of Civil Engineering. Dit nieuwe akkoord, een nieuwe vast voet in China, is het resultaat van een samenwerking tussen professor Luc Taerwe en professor Li Kifei en een direct gevolg van twee eerdere bezoeken aan deze universiteit.

 

Renmin University

Universiteit Gent en Renmin University werken al meerdere jaren samen. Vanwege al de verschillende facetten van de huidige bestaande en ook potentiële samenwerkingsverbanden, brengt de UGent-delegatie ook een bezoek aan de Renmin Universiteit.

Shi Jing“Renmin University is voor mij een universiteit die de Chinese elite cultiveert. Renmin beschikt over een aantal van de beste professoren én studenten in de menswetenschappen en sociale wetenschappen. Ondernemen, ambitie, spanning en energie zijn volgens mij de beste woorden om Renmin en haar community te omschrijven."

Shi Jing, Joint PhD-student in de Oosterse Talen en Culturen, faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

 

 

Zhejiang University of Technology (9 november, Hangzhou)

Vrijdag 9 november brengt de rector samen met de UGent-delegatie en bezoek aan Zhejiang University of Technology. Sinds juni 2018 een actieve partner van de UGent faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, met professor Diederik Rousseau. Die samenwerking wordt momenteel uitgebreid naar de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Campus Kortrijk (professor Michael Monte).

Alumni- en netwerkevent (11 november, Shanghai)

In het Consulaat-Generaal van België te Shanghai, vindt op zondag 11 november een netwerkevent plaats met verschillende rectoren van partnerinstellingen, UGent-alumni, UGent-studenten en vertegenwoordigers van lokale Belgische bedrijven.

De rector en de UGent-delegatie ontmoeten er onder andere Fan Peng, UGent alumni-ambassadeur in Shanghai.

 

Fan Peng"Mijn naam is Fan Peng, afgestudeerd als Master of Corporate Finance aan de UGent en de eerste UGent alumni-ambassadeur in China.

Het alumni-platform te Shanghai, opgericht in 2014, organiseert jaarlijks meerdere alumni-evenementen, netwerkmomenten, specifieke thematische bijeenkomsten en we plannen een jobbeurs.

Ik ben momenteel persoonlijk bezig met een start-upbedrijf voor het produceren laadstations voor elektrische voertuigen. Samen met Dr. Wukai, ook een UGent-alumnus, wil ik werken aan het probleem van industrieel restafval in China. Mijn kennis en ervaringen met deze thematiek wil ik zeer graag delen met elke alumnus die interesse heeft in China."

Tongji University (12 November, Shanghai)

Maandag 12 november brengt de rector een bezoek aan Tongji University. De samenwerking met Tongji University focuste zich sinds 2004 (met professor. Luc Taerwe) voornamelijk op de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vandaag beperkt de samenwerking zich niet meer tot één domein, maar behelst die ook twee andere faculteiten: de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (met professoren Ann Heirmann en Bart Dessein) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (met professor Claus Bachter).

Momenteel zijn er 5 studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur op uitwisseling in Tongji University. Het dagdagelijkse reilen en zeilen van onze UGent-studenten daar, kan je deze week op de voet meevolgen via de Instagram-account van de UGent!

 

Lees meer artikels over: