Professor Sarah Verhulst ontvangt Europese Proof of Concept beurs voor innovatieve gehoortest

Sarah Verhulst met de CochSyn-test (vergrote weergave)

Sarah Verhulst met de CochSyn-test

(10-01-2020) De nieuwe gehoortest moet schade aan de gehoorzenuw in een vroeg stadium detecteren. Europa geeft nu 150.000 euro om de test verder klaar te maken voor klinisch gebruik.

Niet het klassieke audiogram, waarbij je naar biepjes in een hoofdtelefoon moet luisteren, maar de CochSyn-test van professor Verhulst moet in de toekomst de eerste tekenen van permanente gehoorschade registreren. De patiënt krijgt dan een paar elektroden op het hoofd of rond het oor geplakt, die – als de verdere testontwikkeling goed gaat – de klus op minder dan een kwartiertje zullen klaren.

Wat zeg je?

Als mensen ouder worden of vaak aan ernstig lawaai blootgesteld worden, ‘verslijt’ hun gehoorzenuw. Eerst vermindert het aantal synapsen (verbindingen tussen de zenuwcellen), daarna sneuvelen de haarcellen in het gehoororgaan (de cellen die de geluidstrillingen als eerste registreren en verder doorgeven naar de zenuwcellen). De eerste soort schade is, in tegenstelling tot de tweede, niet vast te stellen met een audiogram, maar heeft wel al effect op het verstaan van gesprekken in lawaaierige omgevingen. Het is die schade, ook cochleaire synaptopathie genoemd, die de gevoeligere CochSyn-test weet te detecteren. Het kan dus dat je een perfect normaal audiogram hebt, maar wel een verminderde CochSyn-testwaarde, die erop wijst dat je spraakverstaan al achteruitgaat. Prof. Verhulst verwacht dat dat bij een groot deel van de vijftigplussers het geval is.

Voorkomen èn herstellen

Wie gesprekken niet goed meer verstaat, kan vaak moeilijker functioneren op het werk en dreigt ook in zijn sociaal leven geïsoleerd te raken. Een tijdige diagnose kan preventief werken om verdere schade te voorkomen, maar betekent ook dat het probleem sneller zal kunnen worden behandeld. Aan behandelingen voor dit soort schade wordt momenteel door onderzoekers gewerkt. Sommigen richten zich op het opnieuw laten groeien van synapsen, anderen – waaronder de groep van prof. Verhulst – werken aan betere algoritmes voor gehoorapparaten die in staat zijn spraak uit omgevingslawaai te filteren en zo het verstaan van gesprekken voor de patiënt te verbeteren.

Proof of Concept beurs

Om de test helemaal klaar te maken voor klinisch gebruik, maar ook om te sensibiliseren rond het bestaan van cochleaire synaptopathie en het verband met verminderd spraakverstaan, ontvangt prof. Verhulst nu – als een van 76 onderzoekers in heel Europa – een Proof of Concept beurs van de European Research Council (ERC). Met deze beurzen kunnen onderzoekers die eerder door de ERC gefinancierd werden het maatschappelijk of commercieel potentieel van hun werk verkennen en de resultaten ervan dichter bij de markt brengen.

Meer info

Sarah Verhulst
Vakgroep Informatietechnologie
s.verhulst@ugent.be
waves.intec.ugent.be/hearing-technology
@HearingTechLab
T 09 331 48 44