UGent bouwt eerste klimaattoren in het Congolese regenwoud

(09-10-2020) De bedoeling van de klimaattoren is om over een periode van 20 jaar de koolstofopname en impact van de klimaatverandering op het tropische bos in het Congobekken te begroten.

De toren is compleet zelfvoorzienend en werkt op  zonnepanelen. Met zijn 55 meter torent hij 15 meter boven het kronendak uit. Het is de allereerste klimaattoren in Centraal Afrika en is operationeel sinds begin oktober 2020. 

De klimaattoren zal in staat zijn om CO2 uitwisseling tussen de atmosfeer en het regenwoud te  meten, samen met klassieke meteorologische data. De toren kwantificeert ook de hoeveelheid water die het Afrikaanse regenwoud in de lucht pompt, de zogenaamde evaporatie. De mate van evaporatie  kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid neerslag in andere regio’s van Afrika, en is dus van groot belang voor de lokale bevolking. Ten slotte worden ook de methaan- en lachgasniveaus gemeten. Die laatste zijn 2 zeer sterke broeikasgassen die de klimaatopwarming mee versterken.

De toren is het resultaat van het project “Yangambi Pôle Scientifique”, onder leiding van Pascal Boeckx, van de vakgroep Groene Chemie en Technologie van de UGent, in samenwerking met CIFOR en ERAIFT. De vakgroep zal de komende jaren het functioneren van deze internationale onderzoeksinfrastructuur beheren.  Deze toren werd gefinancierd door het 10e Europees Ontwikkelingsfonds, via de financiële steun van DGD (Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp).Congo klimaattoren 2

De CO2-opname van het regenwoud

Het Afrikaanse regenwoud neemt een pak CO2 weg uit de atmosfeer. Samen met het amazonewoud en de tropische bossen van Zuidoost-Azië verwerkt het Afrikaanse regenwoud ongeveer 10 procent van alle CO2 uitstoot afkomstig van fossiele brandstoffen.

Globale veranderingen (waaronder klimaat) hebben ook een impact op de groei van bomen en planten in het regenwoud die CO2 vastleggen. De rol van steeds extremere temperaturen en andere globale veranderingen zullen worden onderzocht.

In het Amazonewoud in Zuid-Amerika daalt de CO2 opname zo sterk dat dit systeem weldra “CO2-verzadigd” is. Een soortgelijke trend wordt ook verwacht voor Afrikaanse regenwoud. Het zorgt ervoor dat de opwarming van de aarde nog veel sneller kan verlopen dan nu het geval is.

De klimaattoren staat in een UNESCO biosfeerreservaat (Yangambi), vandaar een nauwe samenwerking met UNESCO. Unesco hoopt sluitend bewijs te vinden dat hun erfgoed in gevaar is.

Info

https://www.instagram.com/congoflux/

Pascal Boeckx
Pascal.Boeckx@UGent.be 
M +32 496 73 75 62