CRIG-onderzoekers ontvangen 5 miljoen euro steun van 'Kom Op tegen Kanker' 2019

(06-12-2019) Kom op tegen Kanker investeert dit jaar bijna 19 miljoen euro in veelbelovend kankeronderzoek en innovatieve zorginitiatieven.

Kom op tegen Kanker geeft al decennialang financiële steun aan onderzoeksprojecten, beurzen en zorginitiatieven die de overlevingskansen verhogen en de kwaliteit van leven van (ex-) patiënten verbeteren. In 2019 is dat bijna 19 miljoen euro!  Er werden 73 beurzen en toelagen officieel toegekend. Lees meer op de website van Kom op tegen Kanker.

 

Felicitaties aan alle CRIG-onderzoekers (van de UGent en het UZ Gent) die een beurs ontvingen, voor meer dan 5 miljoen euro!

 

 

‘Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een op de drie overleeft de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog langdurige gevolgen. Wetenschappelijk onderzoek voor betere behandelingen en steun aan zorginitiatieven die de levenskwaliteit bevorderen, zijn daarom broodnodig,’ zegt algemeen directeur Marc Michils.

 Onderzoeksprojecten

Kom op tegen Kanker investeert miljoenen in innoverend onderzoek en zorginitiatieven die kanker vermijden of de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Het gaat steeds om projecten die een directe impact hebben op de patiënt en dat om commerciële redenen geen of onvoldoende steun krijgen van de farmaceutische industrie.

Emmanuel van der Schueren beurzen

Jaarlijks voorziet 'Kom op tegen Kanker' een aantal beurzen voor doctorandi en postdoctorale onderzoekers, bedoeld voor kankeronderzoek.

 

CRIG steunen tijdens de Warmste Week

De UGent is in de ban van de Warmste Week. Duizenden UGent’ers in Gent, Kortrijk en Zuid-Korea ondernemen en steunen acties ten voordele van het CRIG, dat zo’n 400 Gentse kankeronderzoekers vertegenwoordigt. Iedereen kan het kankeronderzoek van het CRIG steunen. Lees in dit artikel hoe je dat de komende weken doet.

Info

robrecht.lembrechts@komoptegenkanker.be
Projectfinanciering biomedisch onderzoek en preventie
Koningsstraat 217 - 1210 Brussel
T: 02 486 21 17
komoptegenkanker.be - allesoverkanker.be