Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verankert Community Service Learning

(11-10-2019) Sinds 2015 implementeert de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Community Service Learning (CSL) in haar onderwijs. Nu wordt dit nog meer verankerd.

Tientallen studenten volgden afgelopen jaren een CSL-stage in het masterjaar, en waren te gast bij een breed spectrum van maatschappelijke partnerorganisaties. In verschillende keuzevakken zet de faculteit extra in op deze lesvorm. Alle info en een concreet beeld van hun aanpak is op de facultaire CSL-pagina te vinden.

Next step: een jaarlijks CSL-netwerkevent (14 oktober)

Na de succesvolle ervaringen en samenwerkingen van de voorbije jaren, wil de faculteit CSL nu duurzaam verankeren als onderdeel van haar maatschappelijke identiteit. Via een nieuw netwerkevent willen studenten, partnerorganisaties en docenten jaarlijks samenbrengen om een brede en actieve CSL-community te creëren. Het eerste CSL-Netwerkevent vindt plaats op maandagavond 14 oktober. De laatste plaatsen staan nog open om hieraan deel te nemen.

Tijdens het netwerkevent wordt met diverse betrokkenen gereflecteerd over CSL. Wat ‘werkt’? Hoe kunnen de partnerschappen nog verbeterd worden? Hoe kunnen we elkaar inspireren en het onderwijs nog sterker verbinden met en ten dienste stellen van maatschappelijke projecten en noden? Onder andere schepen van onderwijs Elke Decruynaere, directeur onderwijsaangelegenheden Ilse De Bourdeaudhuij en verschillende ervaringsdeskundigen zorgen voor een inbreng.