De effecten van een aandachtstraining op emotieregulatie in patiënten met anorexia nervosa

(16-02-2022) Om na te gaan of een aandachtstraining een verbetering kan opleveren in emotieregulatie bij anorexia nervosa patiënten, zijn onderzoekers van de UGent op zoek naar vrouwelijke deelnemers die bereid zijn om 10 dagen een online training uit te voeren.

Deze online studie onderzoekt de mogelijke effecten van een aandachtstraining op emotieregulatie in mensen met anorexia nervosa . We weten dat emotieregulatie verstoord is bij patiënten met anorexia nervosa (ook bij de andere eetstoornissen, emotieregulatie wordt gezien als een transdiagnostische factor), en dat patiënten meer gebruik maken van maladaptieve emotieregulatie in vergelijking met mensen zonder een eetstoornis. Er is reeds onderzoek gedaan in patiënten met depressie, waarin de helft van de deelnemers een aandachtstraining moest volgen en de andere groep een controletraining, en men zag dat de groep met de actieve training na afloop minder piekerde en ook negatieve gebeurtenissen positiever interpreteerde dan de controlegroep. Daarom willen wij diezelfde training toepassen op een groep met AN, in de hoop dat zij ook betere emotieregulatie strategieën zullen hanteren na afloop van de studie en kan bijdragen in hun herstel. Concreet zijn wij op zoek naar vrouwelijke deelnemers met de diagnose van AN (AN-R en AN-BP) tussen 15 en 30 jaar die willen deelnemen aan deze studie. De studie gaat volledig online door dus deze kan vanuit je huis uitgevoerd worden. Het studieopzet bestaat uit een vragenlijst voorafgaande aan de training, daarna zal gevraagd worden om dagelijks 10 minuten een training te doorlopen en dit gedurende 10 opeenvolgende dagen. Na afloop zal een mailtje gestuurd worden met de vraag of er nog een vragenlijst ingevuld kan worden na afloop van de studie om na te gaan of er een verbetering is opgetreden door het doorlopen van de training. De gegevens worden na afloop anoniem verwerkt door onze onderzoekers. Ondanks de recente toename in eetstoornissen blijkt het niet gemakkelijk om deelnemers te vinden, dus bij deze een warme oproep om gemotiveerde participanten te vinden!  • Doelgroep: Vrouwen tussen 15-30 jaar met de diagnose van anorexia nervosa (AN)
  • Uiterste datum: 2022-09-01
  • Vakgroep: GE34
  • Naam: Louise Puttevils
  • Website:
  • E-mail: Louise.Puttevils@UGent.be
  • Telefoon: