UGent kent Startkrediet voor ZAP-leden voortaan automatisch toe

(03-03-2019) Op 21 februari 2019 besliste de UGent-Onderzoeksraad om de competitieve oproep BOF Startkredieten met onmiddellijke ingang stop te zetten. In plaats daarvan komt een automatisch toegekend opstartbudget.

De UGent kiest met het automatisch toegekend startbudget opnieuw voor een waarderende in plaats van een competitieve aanpak.

Van competitief naar automatisch Startkrediet

Sinds 2010 kende de UGent een competitieve startfinanciering toe aan recent aangesteld of benoemd Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP). Die financiering gaf hen de kans om een eerste vierjarig onderzoeksproject uit te bouwen met de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).

De Onderzoeksraad heeft beslist om dit competitieve systeem te vervangen door een automatisch opstartbudget. Dat budget kent de UGent vanuit de BOF-middelen toe aan alle nieuwe ZAP-leden met een minimaal ZAP-aanstellingspercentage van 50%.

Daarnaast zal ook een opstartbudget toegekend worden aan ZAP-leden wiens ZAP-aanstellingspercentage stijgt naar minimaal 50% en aan ZAP-leden met een ZAP-aanstelling van minder dan 50% in combinatie met een Fundamenteel Klinisch FWO-mandaat.

“De competitieve oproep impliceerde dat nieuwe ZAP-leden die startten per 1 oktober van een bepaald jaar, ten vroegste een jaar later een Startkrediet konden aanvragen”, zegt Ignace Lemahieu, directeur Onderzoeksaangelegenheden. “Deze situatie creëerde onbegrip en vaak ook problematische situaties, in het bijzonder in het geval van extern geworven ZAP-leden. Met de toekenning van een opstartbudget bij de start van het ZAP-mandaat willen we nieuw aangestelde of benoemde ZAP-leden zorgeloos op goede weg zetten.

 200.000 euro

Het automatisch toegekende Startkrediet bedraagt standaard 200.000 euro. Dit budget blijft vier jaar beschikbaar en elk ZAP-lid kan het vrij aanwenden voor personeel, werking en/of uitrusting. De UGent zal het budget op twee momenten in het jaar toekennen: kort na 1 oktober en 1 februari, de twee vaste momenten waarop de UGent ZAP-leden aanstelt, benoemt of hun aanstellingspercentage verhoogt.

Voor vragen kan je contact opnemen met de directie Onderzoeksaangelegenheden (afdeling Onderzoekscoördinatie) op BOF@ugent.be.