Nieuwe diersoort ontdekt in de Blaarmeersen

(14-06-2017) Niet enkel in exotische oorden ontdek je nieuwe diersoorten, in de Blaarmeersen in Gent kan het ook.

De nieuwe diersoort leeft zowel in insecten als in paddenstoelen en behoort tot de zogenaamde nematoden.
Het zijn microscopisch kleine wormpjes die vrijlevend voorkomen in elk ecosysteem, van de polaire regio’s tot de tropen. De meeste voeden zich met bacteriën en schimmels en zijn dus niet schadelijk, maar er bestaan ook nematoden die als parasiet leven op mensen, dieren of planten.
Wellicht komt deze nieuw ontdekte soort, die zich verplaatst via insecten, ook nog voor op andere plaatsen in de wereld en dus niet alleen in de Blaarmeersen. Vermoedelijk werd ze nog nooit ergens anders gevonden omdat maar weinig mensen op zoek gaan naar organismen die in paddenstoelen leven. 

Belang om de evolutie van plantenparasitisme te begrijpen

Deze nieuwe soort ziet eruit als een plantenparasiet (ze heeft een stekel die normaal wordt gebruikt om plantensappen op te zuigen) maar is het in feite niet. De studie van de evolutie van nematoden en hun relaties met andere organismen is belangrijk om plantenparasitaire vormen beter te begrijpen en ze uiteindelijk te kunnen bestrijden. Zo is ontdekt dat nematoden genetisch materiaal van bacteriën hebben ingebouwd in hun eigen DNA om planten binnen te dringen, hierbij gaan ze dus nog een stap verder dan een koe bijvoorbeeld die ook bacteriën nodig heeft in haar pensmaag om gras te kunnen verteren.

Onbekende kristallen 

De darm van deze ontdekte soort is gevuld met naaldvormige kristallen. Ondanks verwoede pogingen (o.a onderzoek met een elektronenmicroscoop met 10.000 x vergroting) werd  de exacte structuur en de functie van deze kristallen niet achterhaald. Vermoedelijk hebben deze kristallen iets te maken hebben met hun relatie met insecten. De soort heeft namelijk een stadium dat ze leven op insecten en een stadium dat ze leven in insecten. Op die manier kunnen ze via de insecten van paddenstoel naar paddenstoel gaan. 
Dit onderzoek kadert in een doctoraatsonderzoek aan de UGent dat de relatie tussen nematoden en paddenstoelen onderzoekt en een doctoraat waarin een groep van evolutieve voorlopers van plantenparasieten wordt bestudeerd.

Info

Wim Bert
Onderzoeksgroep Nematologie, vakgroep Biologie
T 09 264 52 23
M 0486 96 14 62
Qing Xue
Dieter Slos
Lees meer artikels over: