Eredoctoraten Dies Natalis

(03-02-2019) De UGent zal op haar Dies Natalis-viering, vrijdag 22 maart, twee institutionele eredoctoraten uitreiken aan Krista Bracke en Frances Morris.

English version

Institutionele eredoctoraten

Deze eredoctoraten worden uitgereikt aan personen voor bijzondere maatschappelijke verdiensten.
  • Krista Bracke (Lokeren, °1968) was presentator en producer bij Radio 1 tot ze in 2009 plots getroffen werd door een vleesetende bacterie en bleek te lijden aan een immuunziekte. Ze overleefde, maar de aanval op haar lichaam had zware gevolgen: het verlies van haar beide onderbenen, een vervormde rechterhand, een chronische longaandoening en een immuundefect. Haar strijd om te overleven – die ze deels ook in en samen met het UZ Gent heeft gevoerd – én om met de beperkingen van haar nieuwe leven om te gaan heeft deze Gentse in 2014 te boek gesteld in “Mijn leven op stelten”.
Krista Bracke wordt gelauwerd omdat ze op een bewonderenswaardig krachtige en positieve manier weet om te gaan met het uitzonderlijke noodlot dat hem of haar getroffen heeft. Haar wedervaren toont overigens ook aan hoe academisch onderzoek tot – ook letterlijk – levensnoodzakelijke wendingen kan leiden in zeer concrete situaties.
  • Frances Morris (Londen, °1959) is directeur van Tate Modern, hét Britse museum voor internationale moderne en hedendaagse kunst, waaraan ze sinds 1987 verbonden is. In de verschillende functies die ze daar in haar lange loopbaan van nu al ruim dertig jaar bekleed heeft, heeft zij onmiskenbaar bijgedragen aan de indrukwekkende ontplooiing van Tate Modern tot een van ’s werelds meest populaire en toonaangevende musea. Als curator en verantwoordelijke voor de tentoonstellingen schrok zij niet terug voor innovatie en vernieuwing; haar aanpak inspireerde andere musea wereldwijd.
Als eerste vrouwelijke directeur van Tate Modern is Frances Morris ontegensprekelijk een rolmodel in een wereld die nog steeds erg mannelijk is; haar geloofwaardigheid als rolmodel wordt nog versterkt door de aandacht die zij doorheen haar loopbaan zelf altijd gehad heeft voor vrouwelijke kunstenaars.

Facultaire eredoctoraten

Op 22 maart worden aan de UGent nog 6 facultaire eredoctoraten uitgereikt. Dit zijn onderscheidingen wegens wetenschappelijke verdiensten en ze gaan naar personen die blijk hebben gegeven van een grote verdienste in academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening.

→ Voor de faculteit Wetenschappen gaat het eredoctoraat naar professor Ludwik Leibler (Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles, Parijs). Prof. Leibler doet onderzoek op het snijvlak van chemie, fysica en materiaalwetenschappen;

→ Voor de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen gaat het eredoctoraat naar professor Rainer F. Storb (Medical Oncology Division, University of Washington, School of Medicine, Seattle, Washington; Head Clinical Research Division, Transplantation Biology Program, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, VS). Prof. Storb legde door zijn onderzoek de basis voor allogene stamceltransplantatie, een vorm van immunotherapie die steeds vaker gebruikt wordt in de behandeling van kanker;

→ Voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur gaat het eredoctoraat naar professor Hisashi Kobayashi (Sherman Fairchild University Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Emeritus,  Princeton University, Princeton, New Jersey, VS). Prof. Kobayashi is een veelzijdig ingenieur en onderzoeker, die zijn sporen verdiend heeft in heel wat domeinen binnen de ingenieurswetenschappen, vooral elektrotechniek, telecommunicatie en computerwetenschappen, maar ook toegepaste wiskunde en materiaalwetenschappen, tot zelfs plasmatechnologie;

→ Voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde gaat het eredoctoraat naar professor Erik-Hans Klijn (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam). Prof. Klijn is hoogleraar bestuurskunde en is een wereldautoriteit op het vlak van samenwerking in netwerken in de publieke sector;

→ Voor de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen gaat het eredoctoraat naar professor Brian A. Nosek (Department of Psychology, University of Virginia; Center for Open Science, Charlottesville, Virginia, VS). Prof. Nosek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onderzoek naar impliciete cognitieve vertekeningen (implicit biases). Daarnaast is hij oprichter en directeur van het Center for Open Science, een non-profit organisatie die als doel heeft om de toegankelijkheid, integriteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te bevorderen;

→ Voor de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen gaat het eredoctoraat naar professor Habib Ayeb  (Département de Géographie, Université de Vincennes, Saint-Denis, Parijs; Observatory of food sovereignty and environment, OSAE). Prof. Ayeb is landbouwingenieur en aardrijkskundige. Hij specialiseerde in sociale geografie en werkt rond geografie en geopolitiek, ontwikkeling, grondstoffenschaarste, toegang tot land en water, kleine boeren, voedselbeleid, platteland, sociaal waterbeheer, waterpolitiek en armoede.

Programma

Verschillende eredoctoren geven in de week van Dies Natalis een lezing in de faculteit. Deze lezingen vinden plaats op 21 maart 2019.

  • Brian A. Nosek: Open Science Symposium 'Making Open Science a Reality'
  • Erik-Hans Klijn: Research seminar on network governance 
  • Ludwik LeiblerSymposium 'How chemistry and physics of nanoparticles can be combined for organ repair'
  • Hisashi Kobayashi - Origins and Future Perspectives of Performance Evaluation of Computers and Communication Networks
  • Rainer Storb - Lecture ‘Brief History of Stem Cell Transplantation'