Eredoctoraten Dies Natalis

(22-02-2018) Op Dies Natalis op 23 maart 2018, op haar 201e verjaardag, onderscheidt de UGent de Frans-Senegalese schrijfster Fatou Diome met een institutioneel eredoctoraat. Ook worden er vijf facultaire eredoctoraten uitgereikt.

English version

De eretitels gaan naar:

  • de literatuurwetenschapster Dame Gillian Beer (University of Cambridge), op voordracht van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (professor Marysa Demoor);
  • de econoom Hernando de Soto (Institute for Liberty and Democracy, Lima), op voordracht van de faculteit Recht en Criminologie (professor Annelies Wylleman)
  • de bacterioloog Marcelo Gottschalk (Université de Montréal) op voordracht van de faculteit Diergeneeskunde (professor Freddy Haesebrouck);
  • de duurzaamheidsonderzoeker Johan Rockström (Stockholm University), op voordracht van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (professor Kris Verheyen)
  • de farmacoloog Patrick Couvreur (Université Paris-Sud), op voordracht van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen (professor Stefaan De Smedt).

Institutioneel eredoctoraat

Op Dies Natalis reikt de UGent ook een institutioneel eredoctoraat uit, aan de Frans-Senegalese schrijfster Fatou Diome.  

Fatou Diome (°1968, Niodor Senegal) is de auteur van o.m. Le ventre de l'Atlantique (2003), Kétala (2006), Inassouvies, nos vies (2008), Impossible de grandir (2013) en Marianne porte plainte! (2017). 

Ze belichaamt de wereld van de 21e eeuw. Haar werk en haar bevlogen tussenkomsten in de media illustreren de thematiek van een globale wereld waarin op zoek wordt gegaan naar een "identiteit" die gelaagd meervoudig is. 

Fatou Diome vraagt aan Frankrijk en Europa om de democratische verworvenheden open te stellen en te herdefiniëren in een wereld waar ongelijkheid internationale spanningen veroorzaakt.

De thema's die de schrijfster in haar werk aansnijdt (postkolonialisme, vluchtelingen, de plaats van de vrouw in de samenleving, een zoektocht naar een meervoudige en gelaagde identiteit, racisme en nationalisme, de rol van Europa in de wereld, migrantenproblematiek) sluiten aan bij de bezorgdheden en de vraagstellingen van een universiteit die voeling heeft met de wereld van de 21e eeuw.

Haar een eredoctoraat schenken past voor de UGent ook perfect in een Macron tijdperk waarin Frankrijk de grenzen van "l'hexagone" overschrijdt.

Als geëngageerd auteur belichaamt Fatou Diome op een uitzonderlijke wijze actuele maatschappelijk-sociale thema’s. Het eredoctoraat waarmee de UGent haar op 23 maart 2018 onderscheidt, houdt dan ook een sterk maatschappelijk signaal in.

Programma

De meeste eredoctoren geven in de week van Dies Natalis een lezing in de faculteit: