UGent en Stad Gent reiken derde DiverGent scriptieprijs uit

(09-02-2018) Op 9 februari 2018 hebben vicerector Mieke Van Herreweghe en Resul Tapmaz, schepen Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport van de Stad Gent de DiverGent-prijs 2018 uitgereikt aan Ella Vanden Houte.

Masterscriptie

Ella Vanden Houte, afgestudeerd als master aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, ontving de onderscheiding voor haar scriptie 'Fedasil bouwt! Onderzoek naar de non-architectuur van Fedasil zoals ontstaan in periodes van vluchtelingencrisis'.

De DiverGent scriptieprijs huldigt de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt. Bij de winnende masterscriptie valt vooral het engagement van Ella op. De combinatie tussen de sterke theoretische onderbouwing en de praktische, beleidsgerichte uitwerking van het onderwerp levert een overtuigende boodschap op.

De jury is er dan ook van overtuigd dat deze scriptie een grote maatschappelijke impact kan hebben.

Prijs DiverGent

De jaarlijkse DiverGent-prijs werd voor de derde maal uitgereikt. Deze prijs is een samenwerking van Stad Gent en de Universiteit Gent.

"Willen we werken rond diversiteit en meer impact hebben op de maatschappelijke veranderingen, dan is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking levert een breder draagvlak op, en zorgt voor creativiteit. Door de belangen van verschillende diensten en doelgroepen te combineren ontstaan unieke projecten die werkelijk een verschil kunnen maken". Vicerector Mieke Vanherreweghe.

De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat UGent-studenten realiseren op vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld. Met deze prijs zijn we op zoek naar studenten die diversiteit op een positieve manier benadrukken, naar studenten die verder willen kijken dan wat vanzelfsprekend is, naar studenten die kritisch reflecteren over de huidige samenleving.

Ella Vanden Houte ontving als winnaar een cheque van 500 euro als hoofdprijs van de DiverGent scriptieprijs.

Hannah Cogen, afgestudeerd als master aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en Rosalie Lagaert, afgestudeerd als master aan de faculteit Recht en Criminologie, kregen allebei een eervolle vermelding en een attentie.

DiverGent 2019

Kandidaten voor de DiverGent-prijs 2019 kunnen indienen vanaf juni 2018.

Letterlijk betekent DiverGent: tegenstrijdig en ambivalent. De initiatiefnemers gaan hiermee op zoek naar dat andere perspectief dat diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan wat bekend en vanzelfsprekend is. Dit is tegelijk de missie en de kernopdracht van zowel de Beleidscel Diversiteit en Gender als deze van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

Alle deelnemende scripties van voorbije jaargangen kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel Diversiteit en Gender.

Info

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81

Tine Brouckaert
Beleidscel Diversiteit en Gender
T 09 264 98 38