Drie nieuwe UGent'ers in de Jonge Academie

(29-01-2018) De Jonge Academie heeft twaalf nieuwe leden verkozen na een open oproep, waarvan drie van de UGent: Heleen Dewitte, Birgit Van Puymbroeck en Lies Lahousse. Proficiat!

De drie UGent'ers zijn lid van 1 april 2017 tot 31 maart 2022.

  • Heleen Dewitte (UGent, vakgroep Geneesmiddelenleer / VUB) onderzoekt nieuwe, interdisciplinaire technieken voor kankerimmuuntherapie op basis van nanopartikels voor doelgerichte geneesmiddelafgifte.
  • Lies Lahousse (UGent, vakgroep Bioanalyse / ErasmusMC Rotterdam) is apotheker en epidemioloog die het goed gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen met evidentie ondersteunt.
  • Birgit Van Puymbroeck (UGent, vakgroep Letterkunde) doet onderzoek naar de wisselwerking tussen literatuur, tijdschriften en radio in Groot-Brittannië tijdens het Interbellum.

Jonge Academie

De Jonge Academie maakt deel uit van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten. Het is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

De wetenschappelijke leden van de Jonge Academie zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. Het lidmaatschap duurt vijf jaar.

Info