Drink kraanwater en bespaar 140 reizen rond de wereld

(21-04-2021) Maar liefst 80%. Zo groot is het aandeel van flessenwater in de totale broeikasgasuitstoot door waterverbruik in Vlaamse huishoudens. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent en drinkwaterbedrijven Pidpa en De Watergroep.

Voor het eerst zijn er cijfers bekend over de milieu-impact van het watergebruik in een gemiddeld Vlaams huishouden. Hoewel flessenwater maar een klein aandeel heeft in de totale Vlaamse waterconsumptie, zorgt het drinken van water uit een fles voor de meeste broeikasgassen die door waterverbruik ontstaan.

Flessenwater vervangen door kraanwater heeft dus een aanzienlijke positieve impact op onze ecologische voetafdruk.

Flessenwater produceert 80% van de broeikasgassen door waterverbruik

Gwenny Thomassen (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent) nam samen met thesisstudente Céline Vilain de cijfers over het Vlaamse waterverbruik onder de loep. Daarvoor werkten ze samen met waterdrinkbedrijven Pidpa en De Watergroep.

“In een gemiddeld Vlaams huishouden neemt flessenwater maar 0,4% van de totale waterconsumptie in. Dat is uiteraard zeer weinig omdat we water ook gebruiken om te wassen, het toilet door te spoelen, enzovoort”, legt bio-ingenieur Gwenny Thomassen uit.

“In het totale waterverbruik zorgt flessenwater wel voor het grootste aandeel broeikasgassen: maar liefst 80% van de totale broeikasgasuitstoot van het waterverbruik.”

“Het kraanwater dat we hiervoor in rekening gebracht hebben is geproduceerd op basis van grondwater”, voegt Thomassen nog toe. “Dat is verantwoordelijk voor 47.3% van het totale kraanwater in Vlaanderen. Als je de vergelijking zou maken met oppervlaktewater, zou kraanwater een wat hogere milieu-impact hebben.”

Transport

David Geysen (Pidpa): “Veel mensen denken dat flessenwater zo vervuilend is door de fles waarin het water zit. Flessen produceren is inderdaad belastend voor het milieu. Er zijn grondstoffen voor nodig en er komen broeikasgassen vrij. Maar de grote milieu-impact op de klimaatopwarming zit eigenlijk in het transport dat bij flessenwater komt kijken. Voor flessenwater gaan er heel wat vrachtwagens en auto’s de baan op, wat niet het geval is bij kraanwater.”

Ben Cools van De Watergroep sluit aan: “We waren erg benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en werkten er dus graag aan mee. We houden onze ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk. We zijn dan ook blij te zien dat onze drinkwaterproductie, zowel uit grond- als oppervlaktewater, een zeer lage milieu-impact heeft ten opzichte van flessenwater.”

140 autoreizen rond de wereld

De gemiddelde Vlaming drinkt 2 glazen flessenwater per dag. Als die dat zou vervangen door kraanwater, zou de milieu-impact van zijn of haar totale waterverbruik maar liefst 5 keer lager zijn.

Kraanwater: 5x lagere milieu-impact dan flessenwater

“Als je dat op een jaar bekijkt, bespaart de gemiddelde Vlaming door kraanwater te gebruiken een uitstoot van 38 kg CO2-equivalente emissies, wat neerkomt op ongeveer 310 km autorijden: een rit van Gent naar Parijs”, verduidelijkt Gwenny Thomassen. Zo’n berekening kan je ook voor jezelf maken aan de hand van het Waterkompas van sectorfederatie AquaFlanders.

Als álle Vlamingen één dag flessenwater zouden vervangen door kraanwater, besparen we samen zoveel broeikasgassen als 140 keer rond de aarde rijden.

Op een jaar komt dat neer op een besparing van 250.000 ton broeikasgassen, ofwel 51.000 autoritjes rond de aardbol.

“Een groteske vergelijking, maar hiermee willen we duidelijk maken dat ons waterverbruik echt wel een impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Elk beetje telt.”

Conclusie? Drink kraanwater!

Meer info

Deze cijfers zijn gepubliceerd in de studie The environmental impact of household's water use: A case study in Flanders assessing various water sources, production methods and consumption patterns in het wetenschappelijke tijdschrift Science of the Total Environment.

Contact