Koningin Mathilde op duurzaamheidsbezoek aan de UGent

(10-05-2019) Koningin Mathilde bezocht op vrijdag 10 mei de UGent in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Ze sprak tijdens haar bezoek studenten en academici toe.

Behalve onderwijs en kinderrechten is ook duurzaamheid een stokpaardje van koning Mathilde. Als één van de 17 internationale pleitbezorgers van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties hecht de koningin veel belang aan de rol en de inzet van de jongeren en van de academische wereld in de uitvoering van de Agenda 2030. De Koningin kwam op vrijdag 10 mei kennismaken met het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Duurzaamheidsbeleid van de UGent: visie en verwezenlijkingen

De Universiteit Gent draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Ze wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context. De UGent integreert duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en implementeert duurzaamheid in haar bedrijfsvoering en organisatie, onder meer in haar energie-, mobiliteits- en voedingsbeleid, en door klimaatvriendelijk te beleggen.

Duurzaamheid is een thema dat al langer op onze agenda staat. Als universiteit die van en voor de hele gemeenschap is, beschouwen we het als onze maatschappelijke opdracht om niet alleen wetenschappelijke kennis te genereren via onderzoek en die kennis te verspreiden via onderwijs, maar ook om die kennis ten dienste te stellen van de samenleving en in te spelen op de vragen en uitdagingen die de samenleving ons aanreikt.

Rector Rik Van de Walle stelde afgelopen vrijdag een kleine staalkaart voor, een greep uit de verwezenlijkingen van de UGent, aan koningin Mathilde. In onze bedrijfsvoering kunnen we bijvoorbeeld absoluut een groot verschil maken. Lokaal, hier in Gent, waar de universiteit een van de grootste “bedrijven” is en dus een 'footprint' nalaat op de stad. Maar ook veel ruimer, door de voorbeeldfunctie die we kunnen vervullen ten aanzien van andere universiteiten, organisaties en bedrijven.

 

Duurzaam reisbeleid

Logo vliegtuigreizenDoor de toenemende internationalisering van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening, maken de medewerkers van de UGent jaarlijks heel wat dienstreizen. Een aanzienlijk aantal daarvan gebeurt met het vliegtuig. Naar schatting wordt bijna 15% van de totale CO2-uitstoot van de UGent veroorzaakt door dienstreizen. Het grootste deel van deze dienstreizen vindt plaats binnen Europa.

Minder internationaliseren dan maar? Neen, maar wel goed nadenken over de verplaatsingen die daaruit voortvloeien. De UGent werkte daarom een duurzaam reisbeleid uit.

 

Duurzaam geldFossil divestment

Steeds meer mensen en organisaties vragen zich af of het vandaag de dag nog wel kan om geld te beleggen in weliswaar lucratieve maar niet al te propere aandelen van bedrijven die winst maken door fossiele brandstoffen te ontginnen.

Van die vraag liggen we aan de UGent alvast niet meer wakker – want wij hebben beslist dat we ons geld niet meer laten beleggen in fossiele brandstoffen.

Meer info: duurzaam beleggen.

 

Onderwijs, onderzoek en dienstverlening

Hoe belangrijk en zelfs toonaangevend de bedrijfsvoering op zich ook is, tegelijk is dat niet de kern van onze activiteiten. Wat een universiteit typeert, zijn haar kerntaken:  onderwijs, onderzoek en dienstverlening. En ook in die kerntaken moeten we op zoek gaan naar manieren om duurzaamheid te integreren. Zoals we dat bijvoorbeeld ook met internationalisering of met het stimuleren van ondernemingszin doen.Tibbe Verschaffel

Zo werd UGent-student Tibbe Verschaffel deze week verkozen tot de Gentrepreneur Student-Ondernemer van het Jaar 2019! Tibbe richtte Planet B op, dat duurzame bamboefietsen maakt en andere projecten opzet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Universiteitsbrede beleidskeuze

Tenslotte lichtte rector Rik Van de Walle ook duurzaamheid toe als één van zes grote strategische thema’s waarop we in de komende jaren extra willen inzetten, met professor Thomas Block als opdrachthouder, Directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en docent ‘Duurzaamheid en Governance’ binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen.

De UGent wil verder het voortouw nemen in duurzaamheidskwesties en haar studenten hiermee leren omgaan. Duurzame ontwikkeling zal dan explicieter worden geïntegreerd in het studieaanbod door prof. Block.

Initiatieven van studenten en onderzoekers

De Koningin komt kennismaken met het duurzaamheidsbeleid van de UGent en ook met de rol die onze studenten en jonge onderzoekers daarin spelen. Een brandend actueel thema die ons allen aanbelangt en een thema waarover de UGent een mooi verhaal te vertellen heeft.

Enkele onderzoekers en studenten stellen hun projecten voor aan de koningin, initiatieven waarin tegelijk de wortels én de toekomst liggen van het duurzaamheidsbeleid van de Universiteit Gent.

 

The Mobble is een modulair en circulair bouwconcept ontwikkeld uit materialen met een lage milieu-impact. Dit systeem kan zowel gebruikt worden om flatgebouwen te renoveren als voor de bouw van nieuwe projecten.The Mobble

Mathilde bezoekt onder meer The Mobble. Studenten ingenieur-architect van de UGent hebben een modulair en circulair bouwconcept ontwikkeld uit materialen met een lage milieu-impact. Dit systeem kan zowel gebruikt worden om flatgebouwen te renoveren als voor de bouw van nieuwe projecten. Daarnaast wordt sterk ingezet op een nieuwe generatie sturing voor ventilatie, verwarming, koeling, sanitair warm water, en elektrische balans.

De UGent neemt met dit energie-efficiënt paviljoen deel aan de prestigieuze studentencompetitie Solar Decathlon in Boedapest. Meer info: Meet the Mobble

 

energie.PNGJoannes Laveyne

Joannes (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) werkt mee aan het VLAIO-project ‘ROLECS’, waarbij gekeken wordt naar stroomlijning van energietarieven, wetgeving en technische aspecten om Local Energy Communities (LEC) mogelijk te maken. Dit zijn lokaal afgebakende zones, zoals een wijk, waar de bewoners zelf de handen in elkaar slaan om hun energieverbruik en productie op elkaar af te stemmen.

 

 

sprookje.jpgKasper Ampe

Kasper (faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) zijn onderzoek gaat over de politiek van transities richting de circulaire economie in het afvalwatersysteem.

 

 

 

 

postgroei.jpgJonas Van der Slycken

Jonas (faculteit Economie en Bedrijfskunde) onderzoekt welvaartsindicatoren die verder kijken dan groei in het Bruto Binnenlands Product door rekening te houden met de sociale en ecologische aspecten van welvaart. Jonas is verder ook actief bij Rethinking Economics Ghent.

 

 

 

meststoffen.PNGSebastiaan Derese

Sebastiaan Derese (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) doet onderzoek naar nutriëntrecuperatie (stikstof, fosfor en kalium) uit mestoverschotten. Met de technologie worden mestoverschotten omgezet in bodemverbeteraars, irrigatiewater en hoogwaardige meststoffen die de nood aan fossiele brandstoffen veel lager maken. Dit alles aan een veel lagere milieukost in vergelijking met huidige verwerkingsprocessen. Deze technologie is ook in staat om uit menselijke urine meststoffen te recupereren en er zelfs zuiver van water te maken, wat getest werd de Gentse Feesten.

 

swapshop.PNGSara Helsen

Sara (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) is de initiatiefnemer van de ‘Swap Shop’, een gratis kringwinkel uitgebaat door studenten. In- en uitgaande studenten kunnen er tweedehands spullen voor hun kot afhalen om ze op het einde van hun uitwisselingsperiode weer door te geven aan een volgende lichting internationale studenten.

 

 

 

fleamarket.PNGMarie Hertel

Marie (faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) is een uitwisselingsstudent uit Duitsland die internationale studenten meer wil betrekken bij  duurzaamheid (internationals for sustainability). Initiatieven die ze dit jaar opstartte: workshops, eco-city tours…

 

 

moveyourmoney.PNGArne Stoffels

Arne (faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) is de trekker van de campagne ‘Move your money’ waarbij zoveel mogelijk mensen worden gemobiliseerd om hun banken aan te sporen hun spaargeld niet meer te beleggen in fossiele energiebedrijven. Arne Stoffels heeft ook een engagement bij de Gentse studentenvereniging D'URGENT die werkt rond duurzaamheid. 

 

 

meetingpoint.tifGijs Boogers

Gijs (faculteit Recht en Criminologie) is student Maritieme wetenschappen en werkzaam als jobstudent in de Green Office van de UGent. Hij werkte een buddysysteem uit voor internationale studenten en vluchtelingen. Hierbij wordt een student van een faculteit gelinkt aan een uitwisselingsstudent die studeert in dezelfde faculteit. Het project bevordert integratie, geeft een betere ervaring en tilt het uitwisselingsprogramma naar een hoger level. De focus op vluchtelingen zal in de toekomst extra onderzocht worden.

 

startotalk.jpgBieke De Waele

Bieke (faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) volgt een master EU-studies en is mede-oprichter van ‘Start to talk’, een project binnen de Belgian Medical Students Association (BeMSA), dat een klimaat wil ontwikkelen bij studenten waarbij er open over mentaal (on)welzijn kan gepraat worden. Op deze manier wil Start To Talk de bijdragen tot SDG “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden”.

 

 

makeover.PNGEllen De Vrieze

Ellen (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) is student industrieel ingenieur (bosbouw) en werkzaam als jobstudent in de Green Office van de UGent. Ellen is constant op zoek naar mogelijkheden om versteende plekken te vergroenen en om groene plekken ecologischer in te richten. Vorig academiejaar maakte ze een gezellige buitenruimte van een parking van een twintigtal auto’s op de campus Dunant. 

 

 

ghentmun.jpgMargot Lootens

Margot (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) is student Burgerlijk ingenieur-Architectuur en actief in Ghent Model United Nations (GhentMun). Op 4 en 5 mei 2019 bracht GhentMun meer dan 200 internationale studenten samen die debatteerden over water gerelateerde problematieken in een internationale context (‘Countering the upcoming water scarcity, securing clean water and sanitation for all’).

 

 

fris.pngFien De Clercq

Fien (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) is lid van het duurzaamheidsteam binnen de Facultaire Raad van Ingenieursstudenten (FRIS). Dit team organiseerde een grootschalige enquête rond de integratie van duurzaamheid in ingenieursopleidingen van de UGent. De resultaten worden gekoppeld aan gerichte adviezen voor de faculteit en de opleidingscommissies om duurzaamheid actief te integreren in het curriculum.   

Het FRIS Duurzaamheidsteam won dit jaar UGent duurzaamheidsaward 'de Groene Ruijter'. In het kader van Making Tomorrow werken studenten een academiejaar lang rond projecten rond duurzaamheid. Op het einde van het academiejaar wordt een award ‘de Groene Ruijter’ uitgereikt voor het strafste project. Hiermee wil de universiteit de bevlogen strijd van Andreas de Ruijter voor een duurzamere wereld verderzetten.

duurzamen verenigingen.PNGStefanie De Schrijver

Stefanie (faculteit Wetenschappen) is student Biologie en werkzaam als jobstudent in de Green Office van de UGent. Stefanie vertelt over de verwezenlijkingen inzake duurzaamheid in de studentenverenigingen. Sinds dit jaar is er onder meer een ‘milieu preses’ in bijna elke studentenkring, wordt er met herbruikbare bekers gewerkt tijdens evenementen, en is ook de twaalfurenloop van de studenten in een duurzaam jasje gestoken.

 

 

Meer lezen over duurzaamheid aan de UGent? Duurzaamheidsbeleid aan de UGent