De UGent versterkt de kwaliteit van de Vlaamse leraren

(25-03-2019) De UGent biedt vanaf academiejaar 2019-2020 acht nieuwe educatieve masters aan. Studenten kunnen die masteropleidingen onmiddellijk na de bacheloropleiding aanvatten om zowel leraar als vakinhoudelijk expert te worden. Een leraar met méér dus.

Leraren met méér

De UGent combineert in de educatieve master een volwaardige vakinhoudelijke opleiding en een opleiding tot leraar.
Na élke bacheloropleiding kan je aan de UGent starten met een educatieve master. Sterker, zelfs al in de bacheloropleidingen kunnen studenten voor een keuzepakket onderwijs kiezen. Zo kunnen studenten vroeg in hun studies ontdekken of leraar worden iets voor hen is en kunnen ze meteen instromen in de nieuwe educatieve master.

Wie al een masterdiploma op zak heeft volgt het verkorte traject van 60 studiepunten. Het vakinhoudelijke deel hebben die studenten immers al verworven en enkel de component leraar blijft behouden.

De educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Maar ook buiten het onderwijs is het diploma van de educatieve masteropleiding relevant. Dankzij de sterke vakinhoudelijke component in deze brede educatieve opleiding kunnen afgestudeerden vele richtingen uit op de arbeidsmarkt. Bovendien geeft een educatieve master ook toegang tot het doctoraat.

Leraar worden waar jij het wil

De UGent neemt met dit initiatief haar maatschappelijke rol op om goed gevormde leraren af te leveren. Kwaliteit en nabijheid staan centraal. Op de campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde kan je een groot deel van het verkorte traject volgen, zoals bv. de theoretische vakken en alle stages.

Positief oordeel van de NVAO

Omdat de educatieve masteropleidingen nieuwe opleidingen zijn, werd een beoordelingsprocedure door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) doorlopen. UGent kreeg vandaag een positief oordeel over haar acht educatieve masters. Het oordeel van de NVAO werd overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Info

ugent.be/educatievemaster 

Prof. Ilse De Bourdeaudhuij
Directeur Onderwijsaangelegenheden
educatievemaster@ugent.be