Deelnemers gezocht voor EEG-onderzoek naar taalnetwerken in de hersenen

(10-06-2021) De onderzoeksgroep BrainComm is op zoek naar gezonde volwassenen (≥ 30 jaar) voor een studie die bijdraagt aan de diagnosestelling en opvolging van personen met een verworven taalstoornis

De onderzoeksgroep BrainComm van de vakgroep Revalidatiewetenschappen onderzoekt de organisatie en connectiviteit (=mate van verbinding) van taalnetwerken in de hersenen aan de hand van EEG (elektro-encefalogram). 

Een EEG registreert de hersenactiviteit aan de hand van elektroden die op de schedel geplaatst worden door middel van een kap. EEG-registratie tijdens het uitvoeren van taaltaken geeft inzicht in taalprocessen en taalnetwerken in de hersenen. 

Dit onderzoek wordt gevoerd bij gezonde volwassenen (≥ 30 jaar; zowel mannen als vrouwen). 

De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de diagnosestelling en opvolging van personen met een verworven taalstoornis (bv. ten gevolge van een hersentumor, een beroerte...).

Doelgroep

Volwassen mannen en vrouwen (≥ 30 jaar) die voldoen aan volgende criteria:

  • Nederlandse moedertaal
  • Rechtshandig
  • geen gehoorstoornis
  • geen neurologische en/of psychiatrische aandoening,
  • geen spraak- en/of taalstoornis

Praktisch

Deelname is éénmalig en duurt ongeveer 3 u 30 min.

Het onderzoek vindt plaats op het UZ Gent en is opgebouwd uit twee delen:

  • Deel 1 omvat een gedragsmatige evaluatie aan de hand van een vragenlijst, cognitieve test en taaltest
  • Deel 2 omvat het uitvoeren van een aantal taaltaken tijdens de registratie van de hersenactiviteit (EEG)

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Contacteer Yana.Criel@UGent.be