Een nieuwe reeks middaglezingen over gender en diversiteit

(16-09-2019) Universiteit Gent wil de aanwezige expertise van onderzoeks-, onderwijs- en beleidsmedewerkers die werken rond gender en/of diversiteit, samen brengen.

Via maandelijkse middaglezingen delen experten hun bevindingen rond diversiteit met een ruim publiek (medewerkers, studenten, beleidsmakers, alumni, leerkrachten, etc.) om kennisuitwisseling en expertisedeling te bevorderen. De lezingen vinden telkens plaats van 12.30 uur tot 14.00 uur. De locatie is afhankelijk van het thema.

 

 

Programma

  • 23/9 - Unconscious bias en inclusief leiderschap
  • 17/10 - Armoede op de schoolbanken: een gedeelde verantwoordelijkheid
  • 12/11 - Artificiële Intelligentie en ethiek
  • 2/12 - Van “Sakala et Mlle Jeanne De Raedt” tot “De neger en ik” (Kunst)geschiedschrijving en representatie
  • 4/2 - Divergent Scriptieprijs
  • 21/2 - Hoe sterk bepaalt taalvaardigheid studiesucces?
  • 19/3 - Racisme. Over wonden en veerkracht.
  • 2/4 - Verder studeren met autisme
  • 14/5 - Wat hindert transpersonen in het dagelijkse leven en en hoe kan de werk-, leer-, en leefomgeving hierop adequaat reageren?

Diversiteit aan de UGent

De middaglezingen kaderen binnen het diversiteitsplan van de UGent. In maart 2019 kondigde de UGent haar diversiteitsplan voor de periode 2019-2023 aan. Met het diversiteitsplan wil de UGent blijven werken aan een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving. Dat is een omgeving waarin alle leden van de UGent-community zich thuis voelen en hun talenten kunnen ontplooien. Dat zorgt ervoor dat UGent’ers kunnen excelleren in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Bovendien heeft de UGent ook zes universiteitsbrede projecten lopen, waar 'diversiteit' er een van is. Khalid Benhaddou zal als opdrachthouder van het project i.s.m. de faculteiten en het bestuur verder werk maken van diversiteit aan de UGent.

Concrete acties

De UGent zal, naast de middaglezingen, een hele reeks van concrete acties ondernemen om de doelen van het diveriteitsplan tegen 2023 te realiseren. De UGent is bijvoorbeeld al aan de slag met een aanspreekpunt voor vluchtelingen, een uniek jaartraject ‘UGent in Zicht’ waar laatstejaarsleerlingen met een migratieachtergrond een actief studiekeuzetraject doorlopen, genderacties op maat van elke faculteit, de organisatie van het universiteitsbrede keuzevak ‘Coaching en diversiteit’, facultaire diversiteitsteams of aangepaste begeleiding voor medewerkers met een arbeidshandicap, en een transgenderbeleid.

 

Inschrijven

Inschrijven voor de middaglezingen kan via de website.

Contact

Tine Brouckaert

diversiteitsadviseur DPO

09 264 98 38