Ben Suykens legt eerste UGent-doctoraat neer in Bestuurskunde en Publiek Management

(03-02-2020) Op 29 januari verdedigde Ben Suykens succesvol zijn doctoraatsstudie. Daarmee vervoegt hij de vele doctors die de UGent rijk is, maar toch is zijn doctoraat een mijlpaal: het is het eerste UGent-doctoraat in de Bestuurskunde en Publiek Management.

De doctoraatsstudie “Nonprofit Incorporated? Examining the Presence, Drivers, and Effects of Nonprofit Hybridization Towards the Market.” van doctor Ben Suykens, onder het promotorschap van professoren Bram Verschuere en Filip De Rynck, is het eerste afgewerkte en verdedigde doctoraat aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde binnen het domein Bestuurskunde en Publiek Management, sinds de integratie van dit domein binnen de UGent in 2013.

De integratie van het domein Bestuurskunde en Publiek Management was onderdeel van de bredere integratie van verschillende 'hogeschoolopleidingen van het lange type' in de universiteiten. Deze integratie ving aan bij de start van het academiejaar 2013-2014.