UGent mee aan het stuur voor de mobiliteit van morgen

(04-03-2020) UGent stapt in consortium dat de leefbaarheid van steden wil verhogen door mobiliteit properder, goedkoper, veiliger, sneller en comfortabeler te maken

De komende zeven jaar gaan ruim 50 Europese partners 1,6 miljard euro investeren in de innovatie en transformatie van de stedelijke mobiliteit doorheen Europa. Tot de partners behoren bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote en middelgrote steden. Voor België zijn er op dit moment drie betrokkenen: Tractebel-Engie, Colruyt en de Universiteit Gent. De UGent is de enige Belgische universiteit in dit consortium. 

Andere bekende ‘spelers’ zijn TU Eindhoven, Fraunhofer, BMW, Siemens, Skoda, TomTom en de steden Milaan, Stockholm, Amsterdam, Kopenhagen en Barcelona. De stad Barcelona neemt daarbij de coördinatie van dit initiatief op zich. De Europese Commissie zelf draagt nog eens 400 miljoen euro bij. De samenwerking kwam er na een oproep van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en kreeg de naam EIT Urban Mobility.

Duurzame mobiliteit

De ambitie van het partnerschap, Knowledge and Innovation Community (KIC) in Europese termen, is hoog. Tegen 2026 wenst men 180 startups te lanceren, 125 innovatieprojecten op te zetten en een verduurzaming van de stedelijke mobiliteit in alle partnersteden te realiseren. Het partnerschap streeft ernaar om 38 miljoen euro aan investeringen te genereren in de komende zeven jaar.
Het ultieme doel van het consortium en de investeerders is de leefbaarheid van de steden te verhogen door de mobiliteit properder, goedkoper, veiliger, sneller en comfortabeler te maken.  
Een belangrijke taak ligt in het samenbrengen van onderzoek, opleidingen en ondernemerschap rond dit thema en dit in nauwe samenwerking met steden en hun burgers. Men werkt aan het aanbieden van internationale opleidingen, het stimuleren van innovatief onderzoekswerk dat tot cocreatie leidt, en het begeleiden van start-ups naar de markt. De samenwerking met EIT Urban Mobility wordt voor UGent geleid vanuit het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM). IDM is een interfacultair instituut dat  onderzoeksgroepen aan de UGent samenbrengt rond thema’s mobiliteit en logistiek. Huidig IDM-voorzitter is professor Frank Witlox. Hij neemt, samen met professor Sidharta Gautama, de coördinatierol van de UGent naar EIT Urban Mobility waar.

Contact

  • Frank Witlox: frank.witlox@ugent.be, 09 264 45 53 
  • Sidharta Gautama: sidharta.gautama@ugent.be, 09 264 55 02