UGent haalt met nieuw universiteitennetwerk Europese erkenning binnen

(09-07-2020) Het consortium van 9 Europese universiteiten onder leiding van de UGent werd geselecteerd in het kader van de tweede oproep voor ‘European Universities’ van de Europese commissie.

ENLIGHT zal zich toeleggen op ambitieuze onderwijsvernieuwing en ontvangt een startfinanciering van 5 miljoen euro.

ENLIGHT staat voor 'European University Network to promote quality of life, sustainability & global engagement through Higher Education Transformation'. Het verenigt de universiteiten van het Baskenland (ES), Bordeaux (FR), Bratislava (SK), Galway (IE), Göttingen (DE), Groningen (NL), Tartu (EE), Uppsala (SE) en Gent (BE).

Het netwerk belichaamt als geen ander de geografische, culturele en taalkundige verscheidenheid (met 11 officiële talen) van Europa. Die rijkdom en diversiteit wil ENLIGHT inzetten om nieuwe, flexibele internationale studiemogelijkheden te bieden op ieders maat.

“Met ENLIGHT willen we niet alleen de landsgrenzen overstijgen, we zullen ook het blikveld binnen de eigen universiteit verruimen. Alle ENLIGHT-universiteiten zullen samenwerken met hun stad en regio om maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en aan te pakken. Op basis van die uitdagingen willen we nieuwe leervormen creëren waarbij studenten zich samen met onderzoekers, burgers en bedrijven toeleggen op reële maatschappelijke vraagstukken. We zijn ambitieus: studenten zullen gestimuleerd worden om innovatief na te denken, samen te werken buiten de grenzen van hun eigen discipline en om te gaan met diversiteit binnen en buiten Europa.” Rector Rik Van de Walle

De komende drie jaar focust ENLIGHT op vijf thema’s: klimaatverandering, gezondheid en welzijn, ongelijkheid, digitale revolutie, energie en circulariteit. Al wil het consortium op langere termijn ook een open ruimte creëren tussen de negen universiteiten om zonder obstakels te leren, les te geven en samen te werken.Europese vlag

Het ENLIGHT-project kwam eveneens tot stand in nauwe samenwerking met de studentenvertegenwoordigers van alle betrokken universiteiten. Het Student Network zal een blijvende centrale rol spelen om samen te werken rond de noden van huidige en toekomstige generaties van studenten.

Recent onderzoek toonde aan dat de UGent een van de centrale actoren is in het zich steeds verdichtende netwerk tussen Europese universiteiten. Dat heeft sinds 2004 concreet vorm gekregen middels de zogenaamde Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Dit zijn masteropleidingen die samen met andere Europese universiteiten worden georganiseerd, met financiële steun vanuit de Europese Unie. De UGent is daarin als coördinerende instelling absolute koploper wat het aantal gefinancierde projecten betreft. 

Met de selectie van ENLIGHT wordt de Europese positie van de UGent nog verder versterkt. De UGent blijft dus ook de komende jaren een drijvende kracht achter de uitbouw van de Europese Onderwijs- en Onderzoeksruimte.

Meer info

https://enlight-eu.org

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81