ENLIGHT krijgt financiering van EU voor onderzoek

(26-03-2021) Het onderzoeksluik van het nieuwe samenwerkingsverband ENLIGHT krijgt extra middelen van de Europese Unie. En dat is goed nieuws voor de onderzoekers van de UGent.

Het moet ervoor zorgen dat ze beter ondersteund worden en makkelijker kunnen samenwerken met de collega’s van andere universiteiten.

De UGent is de trekker van een nieuwe ‘European University’, een netwerk met de universiteiten van het Baskenland (Spanje), Bordeaux (Frankrijk), Bratislava (Slowakije), Galway (Ierland), Göttingen (Duitsland), Groningen (Nederland), Tartu (Estland) en Uppsala (Zweden). 

Europese Unie enthousiast

Het project moet niet enkel onderwijs over de grenzen heen mogelijk maken, maar ook onderzoeksverbanden tussen de verschillende universiteiten faciliteren. De Europese Unie was enthousiast over het voorstel en keurde daarom de financiering goed. “We willen centraal beter samenwerken, zodat onze diensten beter op elkaar aansluiten”, legt Dirk De Craemer, afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie, uit. “Zo krijgen we een beter inzicht in hoe de andere universiteiten dingen aanpakken en kunnen we elkaars sterktes gebruiken. Die moeten we bundelen om onze onderzoekers nog beter te ondersteunen.” 

Op welke manier? “We kunnen onderzoekers samenbrengen, hen helpen met de ethische zaken rond hun onderzoek en hen beter omringen”, legt Dirk De Craemer uit. “Maar er komt bijvoorbeeld ook een team dat de Europese projectfinanciering zal opvolgen en die zal vertalen voor onderzoekers. Zo zullen onderzoekers snel weten welke projecten de EU wil financieren.”

Kwaliteit

Samen competitiever en innovatiever worden, dat is het doel. Dirk De Craemer: “Het moet ervoor zorgen dat we de beste onderzoekers van de verschillende universiteiten makkelijker kunnen samenbrengen om nog beter en kwaliteitsvoller onderzoek te kunnen doen”. 

ENLIGHT moet een soort van katalysator worden om vernieuwing op langere termijn te kunnen doorvoeren. “We moeten er meer dan vroeger voor zorgen dat de drempels verdwijnen en een open ruimte creëren tussen de universiteiten”, legt Gijs Coucke (afdeling Internationalisering, directie Onderwijsaangelegenheden), een van de trekkers van het project, nog uit. Nu ook de funding voor onderzoek goedgekeurd is, kan het project concreter vorm krijgen. “We hopen in september te starten met het onderzoeksluik. ”Wil je meer weten over ENLIGHT? Neem dan zeker een kijkje op de website voor meer informatie: https://enlight-eu.org/.