Enquête over Engels in het Hoger Onderwijs

(29-03-2018) Het Lemma project van de UGent (Language Education and Memory in Multilingualism and Academia) wil graag meer weten over jouw ervaringen met het gebruik van Engels in de aula.

Het Lemma project van de UGent houdt zich bezig met de relatie tussen taalverwerking en geheugen, waarbij een belangrijke vraag is wat de gevolgen zijn van het studeren in een tweede taal voor wat men uiteindelijk onthoudt.

Het gebruik van Engels in het hoger onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Wie de laatste jaren de opiniepagina’s in de gaten heeft gehouden, heeft al de nodige bijdragen over dit onderwerp kunnen zien.

Enquête

Gebruik van Engels in het hoger onderwijs is uiteraard heel relevant voor u, als student of docent aan deze universiteit. Wij zijn daarom zeer geïnteresseerd in uw ervaringen met het gebruik van Engels in de aula en uw mening over dit onderwerp.

Wij willen u daarom vragen deel te nemen aan een korte enquête, die slechts 10 minuten in beslag zal nemen. De link naar deze enquête vindt u hier: https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/529586

Meer info

Marlies Moerkens, studente Klinische Psychologie
Prof. Robert Hartsuiker, Vakgroep Experimentele Psychologie
https://www.ugent.be/pp/lemma/en

Lees meer artikels over: